Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn

De markten: kort op de bal

Aankoop van CHF kan monetair beleid kracht bijzetten

De Zwitserse centrale bank (SNB) houdt tot nader bericht koers en verhoogde de rente met 0.5% tot 1.5%. De rente werd in totaal al 2.25%pt verhoogd sinds de start van de verstrakkingscyclus in juni vorig jaar. De renteverhoging is nodig om de nieuwe versnelling in de inflatie op te vangen. De inflatie in Zwitserland trok in februari opnieuw aan tot 0.7% m/m en 3.4% j/j. Als het nodig is blijft de SNB bereid om de rente verder te verhogen. De SNB kan het rentebeleid ook verder ondersteunen via interventies in de wisselmarkt. In dit verband was de bank heel expliciet over de huidige richting van de interventies. Er worden in deze fase deviezenreserves verkocht en Zwitserse frank gekocht.

In haar vooruitzichten trok SNB de inflatieprojectie voor dit jaar verder op van 2.4% tot 2.6%. Ook volgend jaar en in 2025 flirt de inflatie nog steeds met de bovengrens van de 0.0%/2.0% inflatieband die de SNB ziet als prijsstabiliteit. Over de recente ontwikkelingen in verband met de bank Credit Suisse was de SNB kort. De nodige stappen zijn genomen en dat moet in principe een einde stellen aan de crisis, al neemt de bank wel akte van eventuele negatieve gevolgen van algemene financiële onzekerheid voor de groei. Voor Zwitserland verwacht de SNB dit jaar een groei van 1.0%, met een aanhoudend krappe arbeidsmarkt.

De Zwitserse frank versterkte na de beleidsbeslissing van EUR/CHF 0.9990 tot ongeveer EUR/CHF 0.9965. Ondanks de financiële onzekerheid omtrent de mogelijke impact van de Credit Suisse crisis, bevindt de SNB zich nog steeds in het kamp van de centrale banken die prioriteit blijven geven aan de inflatiebestrijding. De expliciete formulering i.v.m. met wisselkoersinterventies om de frank sterk te houden is mogelijk ook niet toevallig. Het is niet de bedoeling dat er twijfel ontstaat over de status van de frank. In geval van een breuk boven pariteit is EUR/CHF 1.0095 de volgende belangrijke weerstand/steun voor de frank 

Figuur - Doortastende SNB-boodschap houdt EUR/CHF tot nader bericht beneden pariteit.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

BoJ blijft warm en koud blazen

BoJ blijft warm en koud blazen

Zweedse economie op zoek naar een bodem

Zweedse economie op zoek naar een bodem

RBNZ verhoogt de rente niet.

RBNZ verhoogt de rente niet.

Japanse inflatie blijft op/boven BOJ-inflatiedoelstelling

Japanse inflatie blijft op/boven BOJ-inflatiedoelstelling