vlagecFed
vlagecFed

Fed verhoogt rente met 25 basispunten

De markten: kort op de bal

Verdere verstrakking is waarschijnlijk nodig

De Fed verhoogde de beleidsrente gisteren met 25 basispunten. De doelzone voor de Fed Fund rente komt daarmee op 4.75%-5.0%. In de beleidsverklaring geeft de Fed toe dat de jobgroei opnieuw aantrekt. Ook de inflatie blijft hoog. Inpikkend op de recente gebeurtenissen, stelt de Fed vast dat het Amerikaanse banksysteem robuust is. De recente ontwikkelingen zorgen waarschijnlijk wel voor strakkere voorwaarden in de kredietverlening. Dat zal wegen op de activiteit, op aanwervingen en uiteindelijk op inflatie, al blijft de bank op haar hoede voor prijsstijgingen. De rentebeslissing was unaniem al gaf Powell tijdens de persconferentie toe dat een pauze even werd overwogen. Over verdere verhogingen was het communiqué minder expliciet dan in februari. Bijkomende verstrakking is waarschijnlijk nodig. Tijdens de persconferentie specifieerde Powell wel dat het hier nog steeds gaat over verdere renteverhoging(en), en niet enkel over de verdere afbouw van de obligatieportefeuille. Die wordt nog steeds afgebouwd a rato van $95 miljard per maand. Zoals de ECB zal ook de Fed zich voor volgende stappen laten leiden door nieuwe economische data en andere informatie. Tijdens de persconferentie gaf Powell toe dat de disinflatie, vooral in diensten (ex huisvesting) nauwelijks verbetering vertoont. In dit verband vestigde Powell er ook de aandacht op dat niemand van de gouverneurs op dit ogenblik uitgaat van renteverlagingen dit jaar.

De driemaandelijkse economische vooruitzichten brachten weinig nieuwe inzichten. Vergeleken met december, stelde de Fed de groei neerwaarts bij voor dit jaar (0.4% van 0.5%) en voor volgend jaar (1.2% van 1.6%). Voor 2025 zijn de Fed-gouverneurs wel iets optimistischer (1.9% van 1.8%). De werkloosheidsgraad blijft dit jaar laag (4.5% van 4.6%) maar klimt lichtjes volgend jaar en in 2025 (4.6%). Het vooruitzicht voor PCE inflatie voor eind dit jaar werd opgetrokken (3.3% van 3.1%), maar blijft onveranderd voor 2024 (2.5%) en 2025 (2.1%). De mediaanverwachting van de gouverneurs i.v.m de beleidsrente blijft onveranderd op 5.1%. 7 van de 18 gouverneurs gaan wel nog uit van minstens twee bijkomende renteverhogingen. De verwachte rente voor eind volgend jaar ligt op 4.25%.

De marktreactie verliep opnieuw volgens het schema: ‘niet extreem hawkish, is dovish’. Na een beperkte stijging aan het begin van de Amerikaanse handel waren de rentes al opnieuw neerwaarts georiënteerd in de aanloop naar de Fed beleidsbeslissing. Die trend zette zich voort na de beslissing en tijdens de persconferentie. Ondanks het feit dat Powell meermaals zei dat renteverlagingen niet tot het Fed basisscenario behoren, sloot de 2-j rente uiteindelijk 23 bpn lager beneden de psychologische grens van 4%. Die trend gaat voorlopig verder vanmorgen (3.88%). De markt ziet de beleidsrente zo’n 75 bpn lager tegen het einde van het jaar. Ook de 10-j rente (-17.5 bpn) nestelde zich beneden de kaap van 3.50%). De rentedaling kwam volledig op rekening van de reële rente (10-j -18 bpn tot 1.18%). De inflatieverwachtingen veranderden nauwelijks. De markt houdt blijkbaar steeds meer rekening met een forse groeivertraging als resultaat van zowel de onzekere financiële context als de reeds doorgevoerde monetaire verkrapping.

Dat laatste verklaart mogelijk ook deels waarom de lagere rentes de beurzen deze keer niet hielpen. Na een nerveuze handelsdag sloten de Amerikaanse indices met aanzienlijke verliezen (1.6%/1.7%). Ondanks het risk-off sentiment blijft ook de dollar stevig onder druk. EUR/USD brak gisteren boven de weerstand van 1.0803 (slot 1.0856) en test vanmorgen de 1.09 zone. Blijkbaar zijn de ‘inflatie-credentials’ van de ECB op dit ogenblik sterker dan die van de Fed. ‘Het kan verkeren’ zei Bredero.

Figuur - Twijfel over Fed-reactiefunctie haalt dollar verder onderuit.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Spaanse premier dreigt met ontslag

Spaanse premier dreigt met ontslag

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit