vlagecBOE
vlagecBOE

Britse inflatie versnelt opnieuw

De markten: kort op de bal

Premier Sunak legt “Stormont Brake” voor aan het parlement

Britse markten keken vanmorgen met meer dan gemiddelde aandacht uit naar de inflatiecijfers voor de maand februari, een laatste cruciale input voor de Bank of England rentebeslissing van morgen. De algemene Britse inflatie versnelde opnieuw veel forser dan verwacht, met 1.1% m/m. Daardoor klokte het j/j-cijfer af op 10.4% (was -0.6% m/m en 10.1% j/j in januari). De kerninflatie zette ook onverwacht een forse stap hoger, van 5.8% tot 6.2% j/j (vs 5.7% consensus).

De reactiefunctie van de Bank of England is op zijn zachtst gezegd wispelturig. Op de vorige vergadering begin februari verhoogden Bailey en co de rente met 50 basispunten tot 4%. Twee leden stemden toen om de rente onveranderd te laten. De modelmatige analyse van de BoE voorspelde dat inflatie zou terugvallen beneden 2% in 2024 in het scenario van een 4.5% BoE-rentepiek. De inflatievoorspelling was wel uiterst onzeker. Hogere inflatie betekent meer renteverhogingen. De BoE kijkt daarbij vooral naar opwaartse loondruk in de dienstensector. De inflatiecijfers kunnen maar op één manier worden geïnterpreteerd. Tot gisteren was de markt nog ongeveer 50/50 verdeeld over of de BoE de rente morgen zou verhogen. We gaan er vanuit ze nu niet anders kan, zeker als na de ECB ook de Fed straks prioritiet blijft geven aan inflatiebestrijding.

In een eerste reactie verstevigt het pond vanmorgen van EUR/GBP 0.881 tot 0.878. Toch blijven we eerder voorzichtig over het opwaarts potentieel van de Britse munt. Beperkte verhogingen ‘met tegenzin’ zijn geen troef voor de munt. We zien EUR/GBP 0.8722 nog steeds als een zeer sterke steun voor EUR/GBP (weerstand voor het pond).

Later vandaag spreekt het Britse parlement zich uit over één onderdeel van het ‘Windsor Framework’, het akkoord dat de Europese commissie en de Britse regering bereikten om onder meer de handelsspanningen post-brexit glad te strijken. Meer concreet buigen de Britse parlementsleden zich over over de zogenaamde ‘Stormont Brake’, een procedure waarmee leden van het Noord-Ierse regionale parlement verzet kunnen aantekenen tegen beslissingen van de EU. Vermits Noord-Ierland nog steeds deel uitmaakt van de EU douane-unie, zijn Europese regels nog steeds van toepassing. De Noord-Ierse DUP-partij gaf al aan dat de regeling voor haar onvoldoende garanties biedt. Ook een aantal leden van de conservatieve partij (European Research Group) is nog steeds gekant tegen het akkoord. Toch verwachten we dat premier Sunak het akkoord door het parlement kan krijgen, ook al omdat Labour bereid is het akkoord te steunen. Tenzij het akkoord alsnog wordt weggestemd, blijft de impact voor de markten waarschijnlijk beperkt. Nog een andere kleine anekdote: Boris Johnson moet vandaag verantwoording afleggen over of hij heeft gelogen i.v.m. een aantal samenkomsten die in overtreding waren met de coronaregels. Het onderzoek kan van groot belang zijn voor het lot van zijn verdere politieke carrière. 

Figuur - Pond herstelt na hogere inflatie. EUR/GBP blijft boven belangrijke steun.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Sterke ISM onder de mat geveegd

Sterke ISM onder de mat geveegd

Op Aziatische rondreis

Op Aziatische rondreis

Markt negeert Fed-voorzitter Powell

Markt negeert Fed-voorzitter Powell