vlagecOpening
vlagecOpening

UBS neemt noodlijdende collega Credit Suisse over

De markten: kort op de bal

Houders diep achtergestelde obligaties dragen in belangrijke mate de kost

Vorige week bracht de Zwitserse centrale bank (SNB) een liquiditeitslijn van CHF 50 mln in stelling om er voor te zorgen dat de Zwitserse grootbank (Credit Suisse) voldoende geld zou kunnen mobiliseren. Het zou de bank toestaan om de afvloei van middelen op te vangen. Anderzijds werd gehoopt dat het zou bijdragen tot het herstel van het vertrouwen bij de depositohouders.

Een analyse dit weekend deed de Zwitserse overheden concluderen dat meer diepgaande stappen nodig waren omdat de stabiliteit van Credit Suisse niet was gegarandeerd. The Zwitserse autoriteiten overtuigden UBS om Credit Suisse over te nemen via een aandelenruil ter waarde van CHF 3 mld frank. UBS krijgt ook een liquiditeitslijn van CHF 100 mld van de SNB. De Zwitserse regering houdt dan weer een garantie van CHF 9.0 mld klaar voor eventuele onverwachte verliezen die UBS kan leiden door de transactie. UBS neemt wel de eerste 5 mld voor zijn rekening. Tenslotte besliste de Zwitserse regulator dat CHF 16 mld in diep achtergestelde obligaties (bijkomend T1-kapitaal) volledig worden afgeschreven, waardoor een groot deel van de kost bij de private investeerders terecht komt. Bij de transactie werd samengewerkt tussen de Amerikaanse en Zwitserse autoriteiten omdat de bank aanzienlijke operaties had in beide landen. Er wordt verwacht dat de deal eind dit jaar kan worden afgerond.

Tegelijk activeerden de Fed en vijf andere centrale banken (Bank of Japan, Bank of Canada, ECB, Bank of England aan de Zwitserse centrale bank) een swaplijn om eventuele spanning op de markt van USD-liquiditeit het hoofd te bieden. De frequentie van eventuele trekkingen wordt verhoogd naar dagelijks i.p.v. 7 dagen.

Kan de deal de rust op de markten doen terugkeren? Zo kan de regeling waarbij de 16 mld aan achtergestelde T1-obligaties waardeloos worden om een deel van het verlies op te vangen, tot bijkomende onzekerheid/herprijzing zorgen in bepaalde deelsectoren van risicoactiva. Ondertussen blijft ook de situatie rond de regionale Amerikaanse First Republic Bank onzeker nadat die vorige week steun kreeg in de vorm van $30 mln in deposito’s van andere banken.

De Aziatische beurzen laten vanmorgen alvast nog steeds verliezen optekenen tot 3.3% (Hang Seng) al blijven de verliezen in landen als Korea dan weer vrij beperkt. Tot nader bericht blijft de vraag naar veilige overheidsobligaties vanmorgen stevig. De Amerikaanse 2-j rente daalt opnieuw meer dan 15 bpn (tot 3.68%). De Europese en Amerikaanse beurzen wacht waarschijnlijk opnieuw een nerveuze start. De onzekerheid leidt voorlopig nog niet tot een agressieve toeloop naar de dollar. Toch heeft de Amerikaanse munt op korte termijn mogelijk net iets betere kaarten dan de euro. Voor de Fed-beleidsvergadering van woensdag gaan we er voorlopig van uit dat de Fed dezelfde tactiek zal toepassen als de ECB vorige week. De inflatie wordt verder ingetoomd met het rentewapen (+25 bpn). Voor het garanderen van de financiële stabiliteit kan de Fed indien nodig beroep doen op nadere technische, liquiditeitsondersteunende maatregelen. 

Figuur - VS 2-j rente: korte obligaties blijven sterk in vraag door sluimerende onzekerheid

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt