Zweedse inflatie versnelt onverwacht

De markten: kort op de bal

Riksbank onder verhoogde druk, kroon verstevigt

Inflatie in Zweden schakelde in februari tegen de verwachtingen in een versnelling hoger. Het algemene prijspeil zwol 1.1% op maandbasis aan en is daardoor 12% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De verwachting was voor een evenaring van het januaricijfer op 11.7%. Gebruik makende van een vaste (hypothecaire) rentevoet versnelde de zogenaamde CPIF-indicator met 0.9% m/m tot 9.4% j/j. Een gelijkaardige reeks die bovendien zuivert voor energie tekende de meest significante stijging op: +1.5% m/m en 9.3% j/j (8.7% verwacht).

De Zweedse kroon verstevigt vanmorgen richting EUR/SEK 11.2. Een aantal dagen terug flirtte de munt met EUR/SEK 11.5 – het zwakste niveau sinds 2009 toen de kroon in de nasleep van de financiële crisis een diepterecord neerzette. Vanuit historisch oogpunt handelt de Zweedse munt dus nog altijd uiterst zwak. De combinatie van hoge, zelfs oplopende inflatie en een munt in lastige papieren bezorgt de Riksbank kopzorgen. De Zweedse centrale bank vermeldde op de meest recente beleidsvergadering (februari) de kroon als bemoeilijkende factor in haar strijd tegen stijgende prijzen. Ze trok de rente toen verder op met 50 bpn tot 3% en kondigde een versnelde afbouw van haar balans (verkoop van overheidsobligaties) aan. Ze stelde nog meer monetaire verstrakking t.b.v. ongeveer 50 bpn in het vooruitzicht. Het vooropgestelde einddoel, een beleidsrente van 3.5%, is waarschijnlijk over de volledige beleidshorizon (lopende tot begin 2026) nodig voor een terugkeer naar de 2%-inflatiedoelstelling. Het is een duidelijk signaal maar helaas voor de Riksbank zonder veel steun voor de kroon. Dat komt omdat de euro uiteraard ook de rugdekking van een zeer assertieve ECB krijgt. Die verhoogt morgen de rente naar alle waarschijnlijkheid met 50 bpn tot 3% en er volgt zo goed als zeker nog meer. Bovendien nam de onzekerheid in een al fragiele marktcontext omwille van de Silicon Valley Bank saga nog meer toe. Dat speelt zoals wel vaker vooral in het voordeel van grote, meer liquide munten zoals de euro en de dollar i.p.v. de kroon. Vanuit technisch oogpunt dient EUR/SEK 11 zich aan als een eerste steun. Daarna volgt 10.7 (23.6% SEK-herstel op de LT-daling sedert 2012). Dat is in de huidige omstandigheden niet evident voor de SEK.

EUR/SEK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China