Amerikaans banenrapport door de band sterk

De markten: kort op de bal

Markt in de ban van het SVB debacle

De Amerikaanse tewerkstelling groeide in februari opnieuw fors aan. Er kwamen per saldo zo’n 311k jobs bij, meer dan de 225k die de analisten gemiddeld verwachtten. De werkloosheidsgraad kroop ietsje hoger, van 3.4% naar 3.6%, maar dat ging samen met een stijging van de participatiegraad tot 62.5%. Het betekent dat meer Amerikanen zich op de arbeidsmarkt wagen. En die nemen rustig de tijd om de geschikte job te vinden. De loongroei miste de lat net. Op maandbasis stegen de lonen met 0.2% om 4.6% hoger te zijn t.o.v. dezelfde maand een jaar eerder. De consensus lag op 0.3% en 4.7%.

Dat laatste bepaalde de initiële marktreactie. Rentes stonden al onder neerwaartse druk n.a.v. het debacle met de Silicon Valley Bank (zie Marktrapport van vandaag), en deden er een schepje bovenop na de publicatie van het arbeidsmarktrapport. Als loongroei, een belangrijke motor van diensteninflatie, minder snel stijgt dan gevreesd en financiële stabiliteit wordt mogelijk ook een beleidsparameter, dan kan de Fed niet anders dan voorzichtig verder te werk gaan, redeneert de markt. In de praktijk betekent dat renteverhogingen in stapjes van 25 bpn i.p.v. de terugkeer naar 50 bpn waar Fed-voorzitter Powell tijdens zijn hoorzitting naar verwees. De balans op de Amerikaanse geldmarkt kantelde ondertussen inderdaad opnieuw in het voordeel van die eerste. We vinden dat een voorbarige conclusie en kaderen de marktbeweging vooral als een uitloper van de huidige context. De Amerikaanse rentedaling loopt op van 5.7 (30j.) tot 15.5 bpn (2j.). De tweejaarsrente gaat daardoor het weekend beneden de symbolische 5% in. Volgende week krijgt de markt een nieuwe kans met de publicatie van het februari-inflatiecijfer. De dollar doet het vandaag niet zo goed. Het renteverlies maar ook het feit dat de huidige onzekerheid van Amerikaanse makelij is speelt de munt parten. EUR/USD veert op van 1.058 tot 1.063.

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt