China streeft ongeveer 5% groei na

De markten: kort op de bal

Transformatie naar binnenlandse consumptiemaatschappij

In China vindt het jaarlijkse Volkscongres plaats. Premier Li Keqiang rapporteerde aan het parlement de belangrijkste beslissingen die de communistische top nam. Voor Keqiang was het zijn laatste optreden. Hij wordt vervangen door Li Qiang, de rechterhand van President Xi Jinping die als eerste leider sinds Mao Zedong een derde ambtstermijn zal bekleden. China verlaagt de groeidoelstelling van ongeveer 5.5% vorig jaar (uiteindelijk teruggeschroefd tot “zo sterk mogelijk” omwille van de Covid-pandemie) tot ongeveer 5% dit jaar. Dat is het laagste doel in jaren en minder dan algemeen verwacht. Het onderstreept China’s ambitie om te transformeren van een exportgerichte economie, naar een meer mature gestoeld op binnenlandse diensten. De geplande jobcreatie van ongeveer 12 miljoen in verstedelijkt gebied sluit hier bij aan. Ook aan de overheidsgesteunde bouwwoede van het voorbije decennia moet langzaamaan een einde komen (minder daarvoor gereserveerde middelen). Het volgend jaar streeft China een overheidstekort van 3% van het BBP na. Opvallend is tijden van geopolitieke spanningen is de geplande stijging van het defensiebudget (+7.2%, snelste stijging in 4 jaar).

Chinese markten reageren vanochtend licht ontgoocheld. Lokale beurzen verliezen momenteel 0.5%. Openingsverliezen waren groter, maar het globale risicosentiment blijft bijzonder sterk, getuige de 2% winst op Wall Street vrijdagavond. De Chinese munt verliest marginaal terrein op 6.91. Grondstoffenprijzen – in het bijzonder ijzererts – verliezen wat terrein, maar ook hier blijft de schade al bij al beperkt en vermoedelijk van korte duur. 

USD/CNY: yuan verliest beperkt terrein

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Signed, sealed and to be delivered

Signed, sealed and to be delivered