Franse inflatie stijgt tot cyclische top. Spaanse prijzen lopen ook opnieuw op

De markten: kort op de bal

(Veel) hoger voor (veel) langer wordt het marktadagio

Flag EU

Inflatie blijft de naald in het kompas: zowel van de markten als van de centrale bankiers. Vandaag publiceerden Spanje en Frankrijk de eerste schattingen van de februaricijfers. Normaal zijn die cijfers slechts een voetnoot in de aanloop naar de EMU-inflatiecijfers die enkele dagen later worden bekend gemaakt (deze mand op donderdag). Niet vandaag.

Franse inflatie steeg met 0.9% m/m en 6.2% j/j. Het cijfer volgens de geharmoniseerde EU-methodologie steeg zelfs 1.0% m/m en klokt daarmee af op 7.2% j/j, het hoogste niveau sinds de start van de reeks. De maanddynamiek toont alvast dat de prijsstijgingen hardnekkig blijven over een groot deel van de aankoopkorf van de Franse consument. Vooral voedselprijzen stegen de voorbije maand opnieuw fors (1.4% m/m en 14.5% j/j), maar ook de prijzen voor goederen uit de verwerkende nijverheid (+0.8% m/m), energie (1.6% m/m) en diensten (0.7% m/m) wijzen op een steeds verder uitdijende inflatiedynamiek. Vorig jaar nam de Franse regering uitgebreide maatregelen om vooral de energiekost voor de gezinnen te temperen. Dat kost(te) veel van de begroting. Bovendien is het hoe dan ook veel moeilijker voor een regering om in te grijpen op een bredere prijsdynamiek voor goederen een diensten zoals die zich nu aandient.

De (timing van) verschillende overheidsmaatregelen zorgt ondertussen voor verschillende patronen in de inflatiedynamiek tussen verschillende Europese lidstaten. Na een aanzienlijke terugval de voorbije maanden (HCPI top van 10,7% in juli tot 5.9% in januari) gaat het ook in Spanje in januari opnieuw de verkeerde kant uit met een maandstijging van 1.0% wat zich vertaalt in een HCPI van 6.1% (in plaats van de gehoopte terugval tot 5.7%). De kerninflatie trekt verder aan van 7.5% tot 7.7%. Voorlopig maakt het Spaanse instituut voor de statistiek nog weinig details bekend, maar vooral de opnieuw hoge maandynamiek geeft aan dat de (onderliggende) inflatiedreiging acuut blijft.

De Franse en Spaanse cijfers zorgen er alvast voor dat de Europese rentemarkten verder gaan met het slopen van belangrijke (technische) niveaus. De korte rentes zijn al enige tijd aan een impressionante reeks van nieuwe cyclische toppen bezig en die zet zich vandaag onverminderd door. (2-j euro swap 3.80%; 2-j Duitsland 3.15%). De geldmarkten schuiven steeds verder op in de richting van een ECB-rentetop van 4%. Ook de lange rentes zetten zich steeds meer in lijn met het (veel) hoger, voor (veel) langer scenario. De Duitse 10-j rente (2.64%) breekt vanmorgen (waarschijnlijk definitief) de weerstand van 2.55%/2.57%. De 10-j EMU swap (3.23%) gaat met brio boven de 3.20%-grens. Eens te meer valt de schade van de hogere Europese rentes voor de beurzen mee. (Eurostoxx -0.2%). Na een moeilijke start in Azië vanmorgen, profiteert de euro minstens tijdelijk van de rentesteun. EUR/USD heeft opnieuw post gevat boven 1.06. Toch even afwachten of deze dynamiek blijft zodra de VS straks in de markt komt. 

Figuur - Duits 10-j rente stijgt boven belangrijk technisch niveau. Een nieuw hoofdstuk in het renteverhaal?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn