Gemengde signalen uit het VK

De markten: kort op de bal

Globale trend is er één van hogere rentes

Gisteren kregen we sterke Britse arbeidsmarktcijfers voorgeschoteld. In de periode okt-dec steeg de tewerkstelling met meer dan verwacht (+74 000) tov sep-nov. De werkloosheidsgraad stabiliseerde in diezelfde periode op 3.7%. Een aparte, vooroplopende, datareeks van het Britse Office for National Statistics wijst bovendien op een netto jobcreatie van 102k (!) in januari. De Britse lonen stegen in het laatste kwartaal van vorig jaar (op jaarbasis) met 6.7%. Opnieuw meer dan verwacht en de snelste stijging sinds juli vorig jaar. De sterkere arbeidsmarktcijfers en hoge loondruk lieten vooral hun sporen na op de Britse rentemarkt. Britse rentes stegen tot zo’n 10 basispunten aan het korte eind van de curve (2-j). Die stijging verdubbelde uiteindelijk zelfs tijdens de Amerikaanse sessie nadat Amerikaanse inflatie hoger bleef dan verwacht. Zelfs op een looptijd van 10-j, sloot de Britse rente 10 basispunten hoger af. Daarmee stapt de markt definitief af van de gedachte dat de Bank of England in maart al een laatste renteverhoging zou doorvoeren. De verwachte beleidsrentepiek schuift op richting 4.75% (ten opzichte van 4% nu). Het Britse pond won verder terrein en sloot in de lage 0.88-zone. In de nasleep van de ECB- en BoE-beleidsvergaderingen van begin vorig jaar belandde het muntenpaar nog tijdelijk boven de hoge 0.88-weerstandszone.

Vanochtend zaaien Britse inflatiecijfers voor de maand januari alweer wat twijfel. Inflatie daalde met 0.6% op maandbasis, waardoor het j/j-cijfer terugviel van 10.5% tot 10.1% (vs 10.3% verwacht). De onderliggende kerninflatie daalde met 0.9% m/m en van 6.3% j/j tot 5.8% j/j. De maandelijkse daling kwam vooral op conto van transport (passagiersvervoer en benzine) en de horecasector. De iets sterkere terugval in inflatie zorgt voor een terugslag in het pond. De winst van gisteren is uitgewist aan een koers van EUR/GBP 0.8850. Wij staan nog steeds aan de kant dat markten de reactiefunctie van centrale bankiers in het algemeen onderschatten en hechten meer belang aan de cijfers – en de marktreactie – van gisteren. 

EUR/GBP duikt opnieuw beneden 0.89

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn