Japanse regering tovert Ueda uit de hoed als nieuwe BoJ-voorzitter

De markten: kort op de bal

Klaar voor de volgende stap?

De Japanse regering heeft Kazuo Ueda vanochtend officieel aangesteld als opvolger voor huidig voorzitter Kuroda. Vorige week vrijdag verschenen al de eerste geruchten. Ueda bekleedde in een verder verleden al eens een ambt als lid van de BoJ (tot 2005). In een eerste reactie (op vrijdag) verstevigde de Japanse yen. Ueda was een dark horse in de opvolgingsrace. Vanuit marktoogpunt een signaal dat de BoJ effectief werk wil maken van een verdere normalisatie van haar monetaire beleid. Te meer omdat de Japanse inflatie de voorbije maanden tot de hoogste niveaus in decennia steeg en boven de 2%-inflatiedoelstelling (kerninflatie Tokyo 4.3% j/j in januari). De tot dan voornaamste kanshebber – huidig vicevoorzitter Amamiya – stond vooral synoniem als voortzetting van het huidige uiterst soepele monetaire beleid. Van de initiële marktbeweging is intussen weinig meer te zien. Nader onderzoek leert dat Ueda de voorbije jaren zijn relaties met de centrale bank heeft behouden. De markt weet met andere woorden zelf niet goed wat te verwachten. Parlementaire hoorzittingen van de Ueda volgen vanaf 24 februari en zullen indicatief zijn voor de koers die hij wil zeilen vanaf april. Ter herinnering: de BoJ – laatste der Mohikanen wat betreft onconventioneel soepel monetair beleid – verdubbelde eind december onverwacht de tolerantieband rond de 0%-doelstelling voor de 10-j rente van 25 tot 50 basispunten. Sindsdien speelt de markt in op een volledig opheffen van dat plafond en in een volgende stap zelfs een afscheid van een negatieve beleidsrente.

Een combinatie van wisselkoersinterventies, corrigerende rentes in de kernlanden & dollar en uiteindelijk de bredere tolerantieband van de BoJ, haalden de Japanse yen weg van de zwakste niveaus (USD/JPY 150) sinds 1990. Aan USD/JPY 132 heeft de munt iets meer ademruimte. De voorbije weken verschuift het evenwicht op de rente- en wisselmarkt opnieuw naar hogere piekbeleidsrentes en een langer restrictief beleid. Zet de BoJ daar niets tegenover, dan dreigt de yen opnieuw vogel voor de kat te worden. 

USD/JPY: zorgt nieuwe wind in BoJ voor nieuw JPY-momentum?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn