vlagecOpening
vlagecOpening

Poolse centrale bank kijkt nog steeds de kat uit de boom

De markten: kort op de bal

Zloty blijft achter op regionale buren

Geen ‘echt’ nieuws van de Poolse centrale bank (NBP). Die hield de rente zoals verwacht op 6.75%. De laatste renteverhoging (25 bpn) dateert ondertussen al van september. De inflatie ‘vertraagde’ in oktober lichtjes tot 16.6% j/j, te vergelijken met een top van 17.9% in oktober, vooral het resultaat van prijsdalingen voor energieproducten. De NBP geeft toe dat externe factoren (waar haar beleid weinig impact op heeft) zoals hogere grondstoffenprijzen en aanbodverstoringen met vertraging nog steeds doorsijpelen in de finale prijzen voor de consument. De inflatie zou zelfs nog hoger zijn zonder de maatregelen die de regering nam onder het zogenaamde ‘anti-inflatie schild’ om de koopkracht van de consumenten te beschermen. De NBP verwacht dat de inflatie nog enkele maanden hoog blijft. Minder druk vanuit de grondstoffenmarkten, het weggevallen van de aanbodverstoringen, een naar verwachting forse afkoeling van de vraag/groei (zowel binnenlands als extern) en de reeds doorgevoerde monetaire verstrakking moeten later dit jaar een desinflatoir proces op gang brengen. Een sterkere zloty zou hierbij een welkome hulp zijn. De NBP vindt die ondergewaardeerd op basis van de economische fundamenten. Ze houdt ook de optie open om te interveniëren in de wisselmarkt, al leert de ervaring van de voorbije jaren dat dit wapen slechts zeer selectief, meestal op momenten van oplopende spanning, wordt ingezet. De NBP sluit af met de algemene conclusie dat ze alles in het werk stelt om te voorkomen dat inflatie zich te lang op een hoog niveau vastzet.

De facto is het beleidscomité van MPC nog steeds verdeeld tussen een minderheid die de rente beperkt wil verhogen en een meerderheid die vindt dat de rente voldoende hoog is om de inflatie waar de NBP grip op heeft terug onder controle te brengen. Later vandaag geeft NBP-voorzitter Glapinski tekst en uitleg. Zoals in andere Centraal-Europese landen is de vraag wanneer er ruimte is om de rente geleidelijk te verlagen. Geldmarktrentes houden voorzichtig rekening met een eerste verlaging na de zomer en een versnelling begin volgend jaar. Recent gaf ook de NBP tegengas tegen marktspeculatie op een vervroegde renteverlaging.

De zloty steeg gisteren lichtjes van EUR/PLN 4.75 tot 4.735. Dat had echter vooral te maken met de goedkeuring van een reeks maatregelen waarvan de regering hoopt dat ze zullen helpen om geblokkeerde EU fondsen vrij te maken. In een breder perspectief deed de zloty het de voorbije maanden minder goed dan de forint of de Tsjechische kroon. Die landen hebben blijkbaar iets meer anti-inflatiegeloofwaardigheid opgebouwd. Mogelijk zullen zij iets sneller een positieve reële beleidsrente behalen dan Polen, wat zich vertaalt in relatief minder sterke prestatie van de Poolse munt.  

Figuur - EUR/PLN: zloty blijft achter op regionale buren (EUR/PLN rood)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn