vlagecOpening
vlagecOpening

Fed-voorzitter Powell bevestigt visie van persconferentie

De markten: kort op de bal

Beurzen herstellen

Fed-voorzitter Powell kon de markten gisteren verder tot de orde roepen in een interview voor de Economic Club of Washington. Hij deed dat slechts in beperkte mate. Net als zijn collega’s was hij verrast door het sterke arbeidsmarktrapport (517 bijkomende jobs in januari). Dat kan tot een hogere piekrente leiden dan vooropstelde in december (5-5.25%). De Fed-voorzitter herhaalde dat de huidige cyclus waarschijnlijk weinig historische vergelijkingspunten heeft. Zo gaat de sterke arbeidsmarkt op dit ogenblik samen met een voorzichtige afkoeling van de lonen en eerste tekenen van afnemende inflatoire druk, vooral in prijzen voor goederen en mogelijk ook in de kosten gerelateerd aan huisvesting. Voor andere diensten is er wel nog werk aan de winkel. De Fed voorzitter ging nauwelijks in op de versoepelende financiële condities die via lagere/achterblijvende lange rentes en via lagere risicopremies (beursherstel), de beleidsnormalisatie/verstrakking minstens deels tegenwerken. In een context waar de Fed zich steeds meer laat leiden door de data, kijken we uit inflatierevisies op vrijdag en naar de Amerikaanse inflatiecijfers voor januari (dinsdag). Koelt de inflatie verder af of zijn de eerste ‘gemakkelijke winsten’ van de lagere energieprijzen stilaan uitgewerkt?

De rentes veerden nerveus op en neer tijdens het interview. Uiteindelijk sloten ze iets hoger (tot 4 bpn voor de lange looptijden). De beurzen hadden stevigere tegenwind verwacht en sloten tot 1.90% hoger (Nasdaq). EUR/USD sloot onveranderd op 1.0726. Het beursherstel en een opstoot in de korte Europese rentes verhinderen voorlopig dat het opwaarts trendkanaal in EUR/USD sinds november echt onder druk kwam. 

Figuur - Powell geeft dollar geen extra duw in de rug

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn