RBA verhoogt rente tot 3.35%

De markten: kort op de bal

Er blijft nog werk aan de winkel

De Reserve Bank of Australia verhoogde vanmorgen haar beleidsrente met 25 bpn tot 3.35%. Dat was geen verrassing. In het communiqué na de decembervergadering creëerde de RBA ruimte voor een eventuele pauze in de verstrakkingscyclus door aan te geven dat verdere stappen niet vooraf vaststaan. De meest recente inflatiecijfers (7.8% j/j headline in kw 4, en 6.9% kerninflatie) waren echter aanzienlijk hoger dan de RBA inschatte. Een eventuele pauze is dan ook helemaal niet aan de orde. In tegendeel. De RBA geeft nu duidelijk aan dat verdere verhogingen (meervoud!) nodig zijn.

De hoger dan verwachte inflatie is zowel het resultaat van binnenlandse als buitenlandse factoren. Inflatie kan dit jaar terugvallen tot 4.75%, maar dat blijft nog steeds aanzienlijk boven de RBA-doelzone van 2-3%. Zelfs aan het einde van de beleidshorizon (mid 2025) houdt de RBA nog steeds rekening met een inflatie van 3%. Over de groei is de RBA minder uitbundig. Die koelt dit en volgend jaar mogelijk af tot 1.5%. Ondanks de groeiafkoeling, blijft de arbeidsmarkt krap. De werkloosheidsgraad nabij 3.4% bevindt zich op het laagste niveau sinds 1974. Dit kan de volgende jaren lichtjes oplopen richting 4.5%. Ondertussen zetten de loonstijgingen zich wel op een hoger niveau dan de voorbije jaren door. De RBA wil een loon-prijsspiraal hoe dan ook voorkomen. In dit verband omarmt ze het idee dat het beleid beter snel en mogelijk iets te veel verstrakt wordt. De kostprijs om achteraf orde op zaken te moeten stellen is waarschijnlijk veel groter.

Conclusie: tot voor kort leefde het idee dat de RBA mogelijk het einde van de verstrakkingscyclus naderde. Ze koos traditioneel een gulden middenweg tussen inflatie bestrijden en de groei niet nodeloos afremmen. Na vandaag ligt de focus opnieuw op inflatie. Tot nader bericht geen pauze en waarschijnlijk nog meerdere renteverhogingen. Dit was niet verdisconteerd. De Australische 2-j rente veert vanmorgen 15 bpn op. De geldmarkten leggen de verwachte rentepiek bijna 25 bpn hoger (iets onder 4.0%). De Aussie dollar vecht terug na de (USD-gedreven) correctie van de voorbije dagen (AUD/USD 0.694 van 0.688). De cyclische top van begin vorige week bevindt zich op AUD/USD 0.7158. Zelfs na de bijsturing van de Australische renteverwachtingen is een terugkeer naar dat niveau niet evident nu ook de dollar opnieuw riantere rentesteun geniet na de sterke payrolls vorige week. 

Figuur - AUD/USD: sterker (Aussie) tegen sterkst (US dollar)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn