Speculatie over opvolger van BOJ voorzitter Kuroda

De markten: kort op de bal

Kiest de regering voor continuïteit?

Op de beleidsvergadering van 4 april komt een einde aan het voorzitterschap van Bank of Japan voorzitter Kuroda. Die stond meer dan tien jaar aan het hoofd van de centrale bank. In die periode was hij onder meer een belangrijke pion in het “Abenomics’ beleid van voormalig premier Abe. Die probeerde via een driesporenbeleid van een uiterst soepel monetair en fiscaal beleid samen met structurele economische hervormingen de Japanse economie vitaler te maken en komaf te maken met jarenlange deflatoire tendensen.

De markt hield er recent rekening mee dat de vervanging van Kuroda er toe kon leiden dat minstens de scherpste kantjes van het ultrasoepel monetaire beleid konden worden bijgestuurd, ook al omdat ook de Japanse inflatie (minstens tijdelijk) boven de 2.0%-doelstelling postvatte (nationale algemene inflatie 4.0% in december; kerninflatie zonder verse voeding en energie 3.0%). In december zette de BOJ ook een eerste stap(je) in de bijsturen van het monetaire beleid door de tolerantieband voor de 10-j rente te verhogen van 25bp tot 50 bpn boven de 0.0% doelzone. Sommigen lazen dit als een eerste stap op weg naar een mogelijke afschaffing van de zogenaamde Yield Curve Control (YCC) waarmee de BOJ via uitgebreide/onbeperkte obligatieaankopen een stijging van de langere rentes probeert te voorkomen.

Vanmorgen berichtte de gereputeerde krant Nikkei dat de regering polste naar interesse bij vice-voorzitter Masayoshi Amamiya om Kuroda op te volgen. De regering ontkende het rapport later wel. Amamiya was een van de steunpilaren in de uitvoering van het beleid van voorzitter Kuroda en heeft ook het label van een monetaire duif. In dit verband zou een keuze voor Amamiya een signaal zijn van continuïteit eerder dan een eventueel bruuske ommekeer. Die gedachte duwt de yen verder omlaag vanmorgen. USD/JPY testte even de kaap van 132. Vrijdag veerde de muntcombinatie al scherp op van 128.50 tot 131, maar dat kwam toen vooral op conto van het sterke Amerikaans arbeidsmarktrapport, annex herstel van de Amerikaanse rentes na de forse daling post-Fed eerder vorige week. USD/JPY toont tekenen van uitbodeming na de terugval sinds oktober. Een herstel boven de zone 133.06/134.77 zou het technisch beeld verbeteren en wijzen op meer opwaarts potentieel voor de dollar/neerwaarts potentieel voor de yen. 

Figuur - USD/JPY: tekenen van bodemvorming.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn