Japanse inflatie stijgt boven 4% uit

De markten: kort op de bal

Druk op BoJ wordt nog groter

Flag Japan

Inflatie in de Japanse hoofdstad Tokio versnelde nog maar eens in de maand januari. De Tokio CPI is voorloper op en richtinggevend voor het nationale cijfer. Het hoofdinflatiecijfer steeg van 3.9% j/j tot 4.4% j/j. De maatstaf zonder verse voeding – toonaangevend voor de Japanse centrale bank – versnelde van 3.9% tot 4.3%. Voor beide reeksen gaat het om de hoogste inflatie sinds begin jaren ’80 en steeds verder boven de 2%-inflatiedoelstelling van de BoJ. Een nog engere maatstaf die ook abstractie maakt van energieprijzen, steeg van 2.7% j/j tot 3% j/j.

Na deze inflatieversnelling neemt de druk op de BoJ nog meer toe om een extra stap richting beleidsnormalisatie te zetten. Gisteren hield het IMF nog een pleidooi om het plafonneren van rentes op te geven. Eind december verdubbelde de BoJ onverwacht de tolerantieband rond de 0%-doelstelling voor de 10-j rente van 25 tot 50 basispunten. Voorlopig blijft het bij die ene wijziging. Op de eerste beleidsvergadering van het jaar hielden Kuroda en Co het soepele monetaire been stijf. De BoJ houdt voet bij stuk dat de inflatie vooral het gevolg is van externe factoren eerder dan van binnenlandse prijsdruk. Details in het Tokio CPI-rapport toonden nochtans een forse stijging van bijvoorbeeld hotelprijzen. De leden van de BoJ houden zich ook sterk dat inflatie vanaf volgende maand fors kan dalen omwille van fiscale stimulus (subsidies voor energierekeningen, bepaald voedsel, benzineprijzen,…). In dat kader kunnen ze zich volop focussen op de machtsoverdracht. De beleidsvergadering van 20 maart wordt de laatste onder voorzitter Kuroda. Vanaf 28 april krijgen we nieuwe bazen… en nieuwe wetten?!

De Japanse 30-j rente stijgt vanochtend met zo’n 5 basispunten tot 1.55%. Het 10-jarig equivalent zit gebeiteld rond de maximale afwijking van 0%, 0.50%. De Japanse yen steeg initieel van USD/JPY 130.25 richting 129.50, maar kan die winsten niet vasthouden. 

USD/JPY: Japanse yen leeft op normalisatiehoop

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Ruimte voor herstel, maar sentiment blijft uiterst fragiel

Ruimte voor herstel, maar sentiment blijft uiterst fragiel

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …