Amerikaanse cijfers: gemengd beeld

De markten: kort op de bal

Marktfocus ligt op volgende week

Flag US

Het Amerikaanse BBP groeide in het 4e kwartaal met 2.9% op jaarbasis. Dat is iets beter dan verwacht (2.6%). De details zijn eerder ontgoochelend. Consumptie nam met een geannualiseerde 2.1% toe in de laatste drie maanden van het jaar (tov 2.9% consensus). Overheidsinvesteringen (0.64%), een grotere inventaris (1.46%) en een sterkere daling van import tov export (positieve bijdrage netto-export) droegen bij tot de positieve verrassing van het hoofdcijfer, maar zijn niet de structurele groeimotoren die een economie draaiende houdt. Tegelijkertijd kregen we nog Amerikaanse orders voor duurzame goederen en wekelijkse werkloosheidsaanvragen. Orders stegen in december met 5.6% op maandbasis, maar werden volledig vertekend door bestellingen voor de luchtvaartsector. Een engere definitie die corrigeert voor die volatiele component, daalde zelfs licht op maandbasis. Wekelijkse werkloosheidsaanvragen wijzen ten slotte op de zeer sterke arbeidsmarkt. Ze klokten voor de tweede opeenvolgende week af beneden 200k (186k; laagste sinds april), wat historisch gezien uitzonderlijk laag is.

In een Pavlovreactie stegen Amerikaanse rentes en de dollar beperkt op de cijfers. Daarvan blijft een half uur na publicatie amper iets over. Voor markten tikt de klok richting de Fed, ECB en BoE-beleidsvergaderingen van volgende week onverstoord verder…

Amerikaanse 10-j rente deze week

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Ruimte voor herstel, maar sentiment blijft uiterst fragiel

Ruimte voor herstel, maar sentiment blijft uiterst fragiel

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …