Inflatiecijfers Down Under wijzigen denkbeeld over RBA en RBNZ

De markten: kort op de bal

De ene was waarschijnlijk te voorzichtig, de andere te agressief

Down Under publiceren ze inflatiecijfers op kwartaalbasis. Gisterenavond laat en vanochtend vroeg rolden zowel de cijfers voor Australië als voor Nieuw-Zeeland uit de persen. De markt trekt verschillende conclusies voor de RBA en de RBNZ.

Australische inflatie steeg in het laatste kwartaal van 2022 met 1.9% kw/kw (tov 1.6% verwachting). Met uitzondering van Q3 2000 en Q1 2022 is dat de sterkste kwartaaldynamiek sinds begin jaren ’90. De jaar-op-jaarvergelijking versnelde van 7.3% tot 7.8% (tov 7.6% consensus), het hoogste niveau sinds Q1 1990. Een engere inflatiemaatstaf die abstractie maakt van de meest volatiele componenten aan beide kanten van het spectrum (“trimmed mean”) steeg met 1.7% kw/kw en 6.9% j/j. Sinds het Australian Bureau of Statistics die deelreeks publiceert (2003) was die maatstaf nooit hoger. De Australische diensteninflatie steeg tot 5.5% j/j, het hoogste niveau sinds 2008. Onder de motorkap zien we vooral sterke stijgingen in de recreatie en cultuursector (5.4% kw/kw), kledij (2.6% kw/kw) en woning gerelateerde kosten (1.9% kw/kw). De Australische centrale bank verhoogde haar beleidsrente begin december met 25 basispunten tot 3.1% en sprak niet van een eindpunt. Ze verwachtte een inflatiepiek rond 8% eind 2022 dus op zich wijken de data van vandaag daar amper van af. Ze bevestigen dus een scenario waarin de RBA de rente op 7 februari optrekt met opnieuw 25 basispunten tot 3.35%. Te meer omdat de arbeidsmarktrapporten van november en december per saldo bijzonder sterk oogden. Na die februarivergadering zien we vanochtend een wijziging in het marktdenken. Ze legt de verwachte rentepiek deze zomer nu op 3.75% tov 3.50% gisteren. Een extra renteverhoging met andere woorden. Voor de RBA zelf zijn de looninflatiedata van 28 februari waarschijnlijk de cruciale variabele. AUD/USD stijgt vanochtend voort, van 0.7050 tot 0.7110. Dat is de sterkste koers sinds augustus vorig jaar. Weerstand bevindt zich op 0.7137. Australische swaprentes stijgen met 13 basispunten (30-j) tot 18 bpn (2-j).

De Nieuw-Zeelandse inflatie bleef dicht bij de markverwachting. De kwartaalstijging vertraagde van 2.2% kw/kw in Q3 tot 1.4% (vs 1.3% consensus). Het jaar-op-jaarcijfer stabiliseerde op 7.2%. Net als in Australië zorgde de recreatieve sector voor de sterkste stijging (3.4% kw/kw). “Non-tradeable inflation”, proxy voor binnenlandse diensteninflatie, steeg met 1.5% kw/kw (tov 1.7% consensus en 2% in Q3) terwijl “tradeable inflation”, proxy voor exportgerichte goedereninflatie met 1.4% kw/kw toenam (tov 0.8% consensus en 2.2% in Q3). De Nieuw-Zeelandse centrale bank hield in haar beleidsrapport van november rekening met hogere inflatie in het laatste kwartaal van 2022 (1.7% kw/kw en 7.5% j/j). Een opwaartse herziening van het inflatiepad lag toen aan de basis van een renteverhoging met 75 basispunten tot 4.25% en een nieuwe richtlijn voor de piekrente: 5.5%! Na de inflatiecijfers trekt de markt de omgekeerde conclusie dan in Australië. De agressieve toon van de RBNZ was misschien van het goede te veel. Nieuw-Zeelandse swaprentes dalen tot 12 basispunten aan het korte eind van de curve en de geldmarkt neigt nu eerder naar een rentepiek van 5.25% ipv 5.5%. De kiwi dollar verliest marginaal terrein tegen de dollar (NZD/USD 0.649). De weerstandszone van NZD/USD 0.653 blijft zo overeind.

AUD/USD op weg naar 0.7137 weerstand na inflatiecijfers

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Ruimte voor herstel, maar sentiment blijft uiterst fragiel

Ruimte voor herstel, maar sentiment blijft uiterst fragiel

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …