vlagecBOE
vlagecBOE

Bank of England legt andere accenten

De markten: kort op de bal

Fiscaal beleid draagt nauwelijks/te laat bij aan indijken inflatie

vlagecUK

De voorbije dagen is de toon over het rentebeleid vanuit de Bank of England ietwat gewijzigd. Een aantal tenoren (vice-gouverneur Ramsden, Catherine Mann, BoE-economist Pill) maakten duidelijk dat ook bank de rente verder zal moeten verhogen om de inflatie onder controle te brengen. Daarmee leggen ze een ander accent dan in het beleidsrapport van begin deze maand.

De BoE verhoogde de rente toen met 75 bpn tot 3.0%. In haar analyse was de Bank toen opvallend optimistisch over een terugkeer van de inflatie naar de 2% doelstelling. In geval de BoE de rente zou ververhogen zoals de markt toen verdisconteerde (top 5.25%) zou er in 2025 van inflatie helemaal geen sprake meer zijn. Toegegeven, de rentemarkten waren toen nog op zoek naar een nieuw evenwicht na de markturbulentie van eind september. Dat rentepad bevatte waarschijnlijk nog een aanzienlijke Britse risicopremie. Maar zelfs in de hypothese van een stabiele rente zou de inflatie aan het eind van de beleidshorizon, onder meer door de economische recessie en de oplopende werkloosheid, al min of meer automatische terugkeren richting de 2.0%. In die hypothese kunnen renteverhogingen door de BoE beperkt blijven. Die inschatting werd de voorbije dagen, minstens door een aantal leden, wat getemperd.

Zo was Ramsden iets minder negatief over een relatief langdurige periode van economische recessie. De werkloosheid loopt mogelijk minder op dan in het BoE-scenario en dan kan ook de loongroei hoger blijven dan verwacht. Ook het nieuwe fiscale plan dat Minister van Financiën Hunt deze maand (na de BoE-vergadering) bekend maakte, zal in eerste instantie niet veel bijdragen tot het temperen van de inflatie. De meeste besparingen treden immers pas na 2024 in werking en hebben daardoor weinig effect op de inflatie binnen de BoE-beleidshorizon.

Voorlopig hebben de ‘nieuwe accenten’ van (sommige) BoE leden slechts een beperkte impact op de rentemarkt. De geldmarkten zetten de verwachte rentepiek nog steeds in de buurt van 4.5%. De lange Britse rentes blijven, in lijn met de globale trend, zelfs neerwaarts georiënteerd. De curve inverteert verder. Het pond deed het de voorbije 10 dagen niet slecht. EUR/GBP evolueert naar de benedenkant van de handelsband tussen 0.8867/0.8560. Het Britse pond profiteerde naast de rentecommentaren ook van een milder risicoklimaat. We vinden dat er ondertussen (meer dan) voldoende goed rentenieuws is verdisconteerd. De BoE buigt zich op 15 december een laatste keer dit jaar over haar beleid. Dan blijkt mogelijk opnieuw dat de duiven binnen het beleidscomité misschien iets minder vocaal zijn dan de haviken, maar wel stevig op het beleid wegen. Van 3 % nu, over 3.50% in december, blijft de piek van 4.5%+ in het marktrentepad voorlopig meer dan hoog genoeg. 

Figuur - EUR/GBP krijgt 0.8560 steun in het vizier. Voldoende goed nieuws verdisconteerd voor de Britse munt?

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Chinese markten hernemen handel

Chinese markten hernemen handel

Japanse inflatie stijgt boven 4% uit

Japanse inflatie stijgt boven 4% uit

Amerikaanse cijfers: gemengd beeld

Amerikaanse cijfers: gemengd beeld

Inflatiecijfers Down Under wijzigen denkbeeld over RBA en RBNZ

Inflatiecijfers Down Under wijzigen denkbeeld over RBA en RBNZ