Europese PMI’s bieden licht aan eind van de tunnel

De markten: kort op de bal

Euro en rentes vallen niettemin (even) terug van dagtoppen

Flag EU

De Europese PMI’s, de economische vinger aan de pols, hielden in november iets beter stand dan verwacht. Op niveau van de verwerkende nijverheid herstelde het bedrijfsvertrouwen van 46,4 tot 47,3. De dienstensector stabiliseerde op 48,6. Voor beide werd een daling verwacht tot respectievelijk 46 en 48. De overkoepelende reeks tekent daardoor een lichte stijging op van 47,3 tot 47,8 en breekt zo met de ononderbroken daling van de afgelopen zes maanden. Dat alle reeksen beneden het niveau van 50 blijven, betekent wel dat de economie momenteel nog steeds krimpt. PMI-eigenaar S&P Global schat dat de economie in het huidige kwartaal 0,2% inbindt. Dat komt omdat het orderboekje voor een vijfde maand op rij dunner wordt, een teken van een dalende vraag. De situatie vergerde nog wat in de dienstensector. Een terugval in binnenkomende orders betekent dat bestaande bestellingen de sputterende fabrieksmotor draaiende houden. Die worden aan het snelste tempo in twee jaar weggewerkt. Bedrijven zijn daarom steeds terughoudender om personeel aan te werven, vooral in de dienstensector.

Toch is het niet allemaal slecht nieuws. Omwille van de afkoelende vraag verminderde de druk gevoelig op de overbelaste productiekettingen en bijgevolg de prijzen. Fabrieksinflatie (inputprijzen) steeg verder door maar aan een aanzienlijk trager tempo, met name het traagste sinds september vorig jaar. De analyse voor de aan de eindconsument aangerekende prijzen is analoog, maar met de traagste stijging sinds augustus dit jaar minder uitgesproken. Wat het optimisme voor het komende jaar betreft, merkt S&P Global op dat ondanks de lichte stijging, de stemming omwille van de oorlog, oplopende rentes en de algemene (groei)onzekerheid bedrukt blijft. Op sectorniveau werd de dienstensector opnieuw iets optimistischer. Het pessimisme in de maakindustrie viel aanzienlijk terug met dank aan de verbeterde situatie rond de productiekettingen en de milde winter die wat van de zorgen rond energierantsoenering wegnam.

De initiële marktreactie bestond uit een val van de euro en de rentes van hun dagtoppen. Dat had vooral te maken met de inflatiedeelreeksen. Hoewel inflatie volgens de PMI’s de piek nog niet bereikte, is de vertraagde prijsstijging een welkom, eerste aftoppingssignaal voor de markten. Maar het zal nog een tijd duren vooraleer de effectieve kentering zich aandient. Voor de ECB kan en zal dit PMI-rapport hoegenaamd geen excuus zijn om de rentecyclus binnenkort te stoppen. Dat beseft de markt ook wel. De Europese rentes krabbelden al snel terug overeind en doen er enkele basispunten bij over de volledige curve en vooral aan het korte eind van de curve. EUR/USD dobbert ten noorden van 1,03.

Europese 2j-swaprente

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Signed, sealed and to be delivered

Signed, sealed and to be delivered

Bailey sluit zich aan bij Lagarde

Bailey sluit zich aan bij Lagarde

Veranderingen op til bij Bank of England

Veranderingen op til bij Bank of England