Hongaarse centrale bank houdt vast aan complex monetair kader

De markten: kort op de bal

Forint wint lichtjes terrein maar kan kaap van EUR/HUF 400 (voorlopig?) niet ronden

De Hongaarse centrale bank (MNB) hield gisteren haar beleidsrentes zoals verwacht onveranderd. De ‘normale’ beleidsrente blijft tot nader bericht op 13%. Maar niets is wat het lijkt in het complexe Hongaarse monetaire verhaal. Die beleidsrente heeft immers tijdelijk een groot deel van haar relevantie verloren.

In september verhoogde de MNB de rente met een stevige 125 bpn tot 13%, maar zei tegelijkertijd dat dit het einde van de rentecyclus betekent, ondanks de nog steeds oplopende inflatie. Die klokte in oktober af op 21.1%. De kerninflatie bedroeg zelfs 22.3%. De markt vond die aankondiging van het einde van de rentecyclus hoe dan ook veel te vroeg en stuurde de forint naar een nieuw historisch dieptepunt boven EUR/HUF 430. De MNB moest tussenkomen met een reeks liquiditeitsbeperkende noodmaatregelen. Onder meer de tijdelijke overnight depositofaciliteit van op dit moment 18% moest de druk op de forint verminderen. Die O/N rente is tot nader bericht de richtinggevende rente.

Op de beleidsbeslissing gisteren houdt de MNB vast aan haar tweesporenbeleid. Enerzijds vindt ze dat de officiële beleidsrente van 13% volstaat om de fundamentele, binnenlandse inflatie in te dijken. Die inflatie kan op korte termijn nog nabij de huidige niveaus blijven, maar de MNB verwacht vooral een aanzienlijke terugval in de tweede helft van volgend jaar met een terugkeer tot de 3% (+/-1%) doelzone in de eerste helft van 2024. Toch geeft de bank toe dat het beleid nog voor langere tijd krap zal moeten blijven.

De bank houdt ook vast aan de O/N ‘noodrente’ van 18% en andere liquiditeitsbeperkende maatregelen om de financiële stabiliteit en de anti-inflatoire werking van het monetaire beleid te versterken. Zonder specifiek te zijn, suggereert de MNB dat ook die O/N noodrente nog wel even zal (moeten) worden aangehouden. Het wordt niet met zoveel worden gezegd, maar om die 18% dagrente met enige kans op succes blijvend te kunnen verlagen, moet de forint zich duidelijk uit de gevarenzone werken. Koersen boven EUR/HUF 400 zijn hier waarschijnlijk onvoldoende. In dit verband wordt het vooral uitkijken naar een eventueel akkoord tussen Hongarije en de EU over de vooruitgang die het land maakt in de discussie over de conformiteit van Hongarije met de Europese regels (Rule of law). Volgende twee weken beslist de EU in principe of het land voldoende vooruitgang maakte. In geval van een fiat, kunnen verschillende door de EU geblokkeerde fondsen (structurele en/of postpandemie herstelfondsen) geheel of gedeeltelijk worden vrijgemaakt. Zo’n beslissing kan de forint duwtje in de rug geven en de deur openen om de noodrente van 18% geleidelijk te verlagen. Eens te meer spreken we nog steeds in de voorwaardelijke wijs …  

Figuur - EUR/HUF: forint blijft boven EUR/HUF 400 ondanks ‘noodrente’ van 18%

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Signed, sealed and to be delivered

Signed, sealed and to be delivered

Bailey sluit zich aan bij Lagarde

Bailey sluit zich aan bij Lagarde

Veranderingen op til bij Bank of England

Veranderingen op til bij Bank of England