Bank of England zet de grote middelen in

De markten: kort op de bal

Van QT naar operatie twist

De Bank of England roept de crash op de Britse obligatiemarkt een halt toe. Ze koopt de volgende 13 weekdagen voor maximaal £5 miljard pond aan obligaties met lange looptijden. Op die manier wil ze de financiële stabiliteit op de markt vrijwaren. De verkoopgolf die de minibegroting van minister van Financiën Kwarteng (schuld gefinancierde belastingverlagingen als aanvulling op energiesubsidies) in gang zette, bracht de Britse 30j rente bijvoorbeeld op enkele dagen van 3.5% tot 5%. Zonder optreden vreesde de BoE een systeemschok omdat traditionele kopers van zo’n lange termijn papier (vb verzekeraars) extra onderpand om hun (papier)verlies te dekken mogelijk niet konden ophoesten.

De £65 miljard die de Bank of England de volgende dagen veil heeft is een terugkeer naar de monetaire versoepelingsprogramma’s (QE; quantitative easing). Ze staat haaks op de bitse anti-inflatiestrijd die centrale bankiers voeren. Behalve renteverhogingen, betekende dat voor de Bank of England ook al een natuurlijke afbouw van de balans. In totaal kocht de BoE door de verschillende crisissen van de voorbije jaren heen zo’n £875 miljard aan overheidsobligaties. Sinds kort hanteert ze een strategie waarbij de vrijgekomen middelen van obligatie op vervaldag niet meer gebruikt worden om nieuwe obligaties te kopen. De overheidsobligatieportefeuille slonk beneden £840 miljard. Vorige week nog maar kondigde de BoE aan dat ze behalve de natuurlijke afvloei ook zou inzetten op actieve verkopen uit de portefeuille om in totaal £80 miljard van de balans uit te gommen (QT; quantitative tightening). In haar aankondiging van gisteren zegt de BoE dat het QT-proces met een maand vertraging zal starten. De vraag luidt of we het überhaupt nog echt verstrakking mogen noemen. Op maandbasis wil de BoE netto £65 miljard obligaties kopen om de twaalf daaropvolgende maanden netto £80 miljard obligaties te slijten. Het heeft meer weg van een “operatie twist” waarbij de balans min of meer stabiel blijft door de opbrengt van verkopen van obligaties met kortere looptijden te investeren in obligaties met zeer lange looptijden. In de huidige marktcontext werkt dat de inversie van de Britse rentecurve verder in de hand.

Na het optreden van de Bank of England daalden de Britse rentes met 35 basispunten op een looptijd van 2 jaar over 50 basispunten op 10 jaar tot meer dan een procentpunt (!) op 30 jaar. Die dagbeweging is groter dan het renterange van het volledige jaar 2021. Het Britse pond sloot een volatiele dag af rond EUR/GBP 0.8950. 

Britse 30j-rente zakt meer dan een procentpunt (!) op dagbasis na optreden van BoE

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Turkse centrale bank verlaagt rente voor een laatste keer

Turkse centrale bank verlaagt rente voor een laatste keer

Bank of England legt andere accenten

Bank of England legt andere accenten

Europese PMI’s bieden licht aan eind van de tunnel

Europese PMI’s bieden licht aan eind van de tunnel

Hongaarse centrale bank houdt vast aan complex monetair kader

Hongaarse centrale bank houdt vast aan complex monetair kader