Beleidsgok van de Hongaarse centrale bank

De markten: kort op de bal

13% het eindstation in de rentecyclus

De Hongaarse centrale bank (MNB) verhoogde gisteren de beleidsrentes meer dan verwacht. Er kwamen 125 basispunten bij, wat de basisrente op 13% brengt. Tegenover die agressieve stap staat wel de aankondiging dat het meteen het einde is van de opwaartse rentecyclus die de beleidsrente sinds midden vorig jaar van 0.6% tot het huidige niveau bracht. De MNB zal het beleid wel verder verstrakken door de beschikbare HUF-liquiditeit terug te schroeven en belooft om de huidige restrictieve monetaire politiek geruime tijd aan te houden.

In de beleidsverklaring verschuift de aandacht van opwaartse inflatierisico’s naar neerwaartse groeirevisies. Wat inflatie betreft oordeelt de centrale bank dat risico’s rond haar nieuwe inflatieprognoses nu in balans zijn. Zwakkere groei, dalende grondstoffen – en energieprijzen en lagere transportkosten suggereren dat inflatie eindelijk aan een dalend traject kan beginnen na een nog te zetten piek deze herfst. De MNB verwacht 13.5-14.5% gemiddelde inflatie dit jaar, maar die zal zeker vanaf de tweede jaarhelft van 2023 snel terugvallen richting de 3% inflatiedoelstelling (+-1 percent). De groei zakt van 3-4% dit jaar tot 0.5-1.5% in 2023.

De Hongaarse centrale bank volgt het voorbeeld van haar regionale collega’s, maar heeft als voordeel de duidelijkheid. Zowel de Tsjechen als de Polen spreken in meer bedekte termen over het (bereikte) eindstation. De Tsjechische centrale bank liet de beleidsrente vorige vergadering een eerste keer onveranderd op 7% en zal die beslissing op donderdag in principe herhalen. De Poolse centrale bank verlaagde de grootte van de renteverhogingen tot 25 basispunten. Het comité overweegt volgende week een mogelijk laatste stap (met 25 basispunten tot 7%).

De duidelijkheid van de beslissing heeft als voordeel dat ze marktvolatiliteit over eventueel extra actie uitsluit. Het nadeel is dat de MNB zich in een bijzonder volatiele marktcontext klem zet. Eerder dit jaar beging ze al eens de fout om het normalisatieproces te snel te willen vertragen. Via een zwakkere forint gaf de markt haar gedacht over die voorbarige beslissing. De munt wordt opnieuw de perfecte maatstaf voor het succes van het MNB-plan. Rond EUR/HUF 410 blijft de forint historisch zwak. Er is weinig extra volatiliteit nodig om de munt over de afgrond te duwen. De hamvraag luidt dan of de liquiditeitverkrappende maatregelen sterk genoeg zijn of de MNB alsnog bakzeil moet halen op haar “finale” renteverhoging van gisteren. De Hongaarse regering kan ook nog een duit in het zakje doen door haar geschillen met Europa mbt rechtspraak en eerlijke concurrentie op te lossen. Het is een noodzakelijke voorwaarde om Europese subsidies richting Hongarije te sturen.

De Hongaarse markt reageerde gisteren in ieder geval niet paniekerig op de MNB-beslissing, zelfs niet gegeven de zware verkoopgolf of internationale obligatiemarkten. EUR/HUF sloot de dag zelfs iets lager aan 407. Hongaarse swaprentes gingen tegen de trend in. Ze prijzen extra renteverhoging uit en zakken tot 55 basispunten op een looptijd van 2 jaar. 

Figuur -

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Turkse centrale bank verlaagt rente voor een laatste keer

Turkse centrale bank verlaagt rente voor een laatste keer

Bank of England legt andere accenten

Bank of England legt andere accenten

Europese PMI’s bieden licht aan eind van de tunnel

Europese PMI’s bieden licht aan eind van de tunnel

Hongaarse centrale bank houdt vast aan complex monetair kader

Hongaarse centrale bank houdt vast aan complex monetair kader