Bank of England scherpt retoriek aan, maar stelt actie uit

De markten: kort op de bal

EUR/GBP eindigt volatiele dag rond 0.90

Geruchten over een imminente verklaring van de Bank of England zorgden gisteren voor een intraday comeback van het Britse pond. EUR/GBP viel terug van 0.9250 in de Aziatische sessie tot op een bepaald ogenblik bijna 0.8850. Markten hielden rekening met een tussentijdse renteverhoging door de Bank of England om de brand – ontstaan na de publicatie van de “mini”begroting door minister van Financiën Kwarteng – te blussen. Het gat in de hand van de Britse regering (belastingverlagingen, stevige energiesubsidies en “nog meer op komst”) zorgde voor een forse herprijzing van de Britse kredietrisicopremie en dreigt olie op het inflatievuur te gooien. Er komt veel (markt)druk op de Bank of England om een kordaat tegengewicht te bieden met een strak monetair beleid. Lees: het tempo verhogen richting (minstens?) 100 basispunten per vergadering en doortrekken tot 6%. Van tussentijdse acties wil Bailey niet weten. Hij paste wel de officiële communicatielijn aan. De Bank of England zei vorige week dat ze de impact van de begrotingsvoorstellen (toen enkel energiesubsidies) op de inflatie tegen de novembervergadering zou in kaart brengen. Indien nodig zou ze daadkrachtig optreden tegen eventuele extra inflatoire druk (ook via het fiscale steunkanaal). Gisteren verving ze “daadkrachtig optreden” door een “zoveel als nodig” (verre echo naar ECB Draghi’s whatever it takes”) en kreeg ook de zwakke munt een vermelding als inflatiebron. Op de wisselmarkt eindigde het GBP-herstel. De verwachtingen (directe renteverhoging) lagen iets te hoog. EUR/GBP sluit de dag uiteindelijk rond 0.90. 

EUR/GBP: daggrafiek (4 dagen)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Britse inflatie: schijn bedriegt

Britse inflatie: schijn bedriegt

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze