vlagecOpening
vlagecOpening

Deze week: laatste data in de aanloop naar de Fed-vergadering van 20-21 september

De markten: kort op de bal

Update VK

Vorige week was het vooral aftellen naar de ECB-vergadering van donderdag. Die is nu achter de rug. De ECB verhoogde de rente met een nooit geziene stap van 75 bpn. Hoewel voorzitster Lagarde benadrukte dat dit niet het nieuwe normaal is, concludeerde de markt al snel dat de ECB ‘niet anders zal kunnen’ dan ook volgende maand eenzelfde stap te nemen. Nu de periode van stilte in de aanloop naar de ECB-vergadering voorbij is, kunnen de haviken en duiven opnieuw hun accenten leggen in hun communicatie naar de markt. Toch verwachten we niet dat dit de visie dat ook de ECB aan een stevige operatie ‘frontloading’ is begonnen, zal veranderen. Wat harde data betreft is de kalander in de EMU eerder dun deze week. Morgen is er het ZEW-bedrijfsvertrouwen in Duitsland. Woensdag geeft EU commissievoorzitter von der Leyen haar State of the Union.

Fed gouverneurs moeten zich vanaf nu even onthouden van commentaar over monetair beleid in de aanloop naar de vergadering van volgende week. Ook hier is de markt quasi zeker dat Powell en co de rente opnieuw met 75 bpn zullen verhogen. De Fed geeft duidelijk aan dat het indijken van de inflatie, naast een eventueel uittoppen van grondstoffen- en energieprijzen en het oplossen van knelpunten in het aanbod, minstens deels zal moeten komen van een minder sterke vraag. Hier krijgen de Fed en de markten deze week nog een laatste update met de CPI-inflatiecijfers voor augustus (dinsdag), kleinhandelsverkopen (donderdag) en consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan, vrijdag) en een reeks regionale vertrouwensindicatoren. Het inflatiecijfer kan mogelijk een ietwat dubbel beeld geven. De algemene inflatie koelt mogelijk af van 8.5% tot 8.1%. Na een top van 9.1% in juni kan deze tweede daling op rij op het eerste gezicht het idee voeden dat inflatie stilaan zijn piek bereikt heeft. Toch niet te vlug conclusies trekken voor het Fed-beleid, want de kerninflatie die geen rekening houdt met de volatiele voedsel en energieprijzen trekt mogelijk wel opnieuw aan (tot 6.1%). Tot nu toe liet ook de Amerikaanse consument zich niet echt afschrikken. De algemene kleinhandelsverkopen worden deze maand stabiel verwacht. Het betreft hier echter een nominale reeks en de verwachte vertraging is vooral uiting van lagere prijzen voor brandstoffen. Die zijn zelfs een hulp voor de bestedingen in andere categorieën. Ook het Amerikaans consumentenvertrouwen bodemde recent uit en er wordt verwacht dat die trend zich  doorzet. Er is waarschijnlijk een zware negatieve verrassing nodig in verschillende van deze reeksen om de Fed nog op andere gedachten te brengen. Daar gaan we niet vanuit.

We krijgen deze week ook een uitgebreide data-update in het VK met productiedata vandaag, arbeidsmarkt data morgen, inflatie op woensdag en kleinhandelsverkopen op vrijdag. Normaal besliste de Bank of England deze week ook over de beleidsrente, maar de vergadering is met een week uitgesteld door de rouwperiode omwille van het overlijden van koningin Elisabeth. Voor de inflatie wordt een verdere stijging boven 10% verwacht (10.6% tot 10.3%) terwijl de kleinhandelsverkopen zich al aanzienlijk beneden het niveau van vorig jaar bevinden. De reactiefunctie van de Bank of England wordt echter vertroebeld door de maatregelen van de regering om de druk van de energiecrisis voor de economie te verminderen. Dat zorgt mogelijk voor een uittopping van de inflatie, waar tot voor kort een forse verdere stijging werd verwacht. Anderzijds zal die fiscale injectie de vraag stimuleren op een ogenblik dat velen vinden dat die juist moet worden afgeremd om de inflatie blijvend terug te dringen. In principe zou de Bank of England dit moeten compenseren met een strakker beleid, maar recente BoE-commentaren daarover waren op zijn minst niet eenduidig. Geen gemakkelijk context, niet voor de BoE en dus waarschijnlijk ook niet voor het pond. We blijven eerder voorzichtig over de Britse munt. 

Figuur - Britse data brengen waarschijnlijk geen duidelijkheid voor het pond.  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Turkse centrale bank verlaagt rente voor een laatste keer

Turkse centrale bank verlaagt rente voor een laatste keer

Bank of England legt andere accenten

Bank of England legt andere accenten

Europese PMI’s bieden licht aan eind van de tunnel

Europese PMI’s bieden licht aan eind van de tunnel

Hongaarse centrale bank houdt vast aan complex monetair kader

Hongaarse centrale bank houdt vast aan complex monetair kader