EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

De markten: kort op de bal

EMU inflatie zet ook nieuw record

Flag EU

De balans tussen groei en inflatie. Het houdt de markt al een hele tijd bezig. Hoeveel ruimte hebben de centrale banken nog om op een doortastende manier de inflatie te bestrijden als de groei fors vertraagt of de economie eventueel in een recessie dreigt terecht te komen? Het feit dat de hogere inflatie ook deels oorzaak is van de groeivertraging maakt de Gordiaanse beslissingsknoop alleen maar groter. Midden juni bereikte de inflatiehype (en daarmee verbonden de rentestijging) een top. Sindsdien is de slinger op de markt helemaal in de richting van groeipaniek doorgeslagen. Vandaag kregen we met de eerste schatting van de EMU-inflatie voor juli en tegelijk de eerste schatting van de groei voor het tweede kwartaal een ‘reality check’ over de twee kanten van de vergelijking.

De Europese groei in de periode april-juni klopte de verwachtingen met brio. Landen als Italië (1.0% kw/kw, 4.6% j/j), Spanje (1.1% kw/kw, 6.3% j/j) en Frankrijk (0.4% kw/kw; 4.2% j/j) tonen zelfs cijfers die we normaal eerder verwachten in een context van hoogconjunctuur dan op het ogenblik dat volop gevreesd wordt voor een recessie. Toegegeven, bbp-cijfers zijn ‘backward looking’ en een aantal ondersteunende factor (fiscale stimulus, inhaalvraag in de dienstensector na COVID) zullen waarschijnlijk uitdoven. Toch temperen de goede kw2 groeicijfers het pessimisme. Duitsland was, niet onverwacht, de uitzonderling op de regel. De Duitse groei kwam in kw2 tot stilstand (0.0% kw/kw, 1.5% j/j). Op EMU-niveau klokten we hoe dan ook af op een veel beter dan verwachte 0.7% kw/kw en 4.0% j/j. Het zegt niet echt veel over de toekomst, maar het startpunt voor een moeilijke tweede jaarhelft is alvast beter dan verwacht.

Naast een betere groei blijft de Europese inflatie nog steeds koppig hoog. De inflatie steeg 0.1% m/m maar dat resulteerde wel in een nieuw record jaarcijfer van 8.9% j/j. Ook de kerninflatie trok opnieuw aan van 3.7% tot 4.0%. Veel te vroeg nog dus om al te spreken van een uittopping, laat staan geleidelijke afkoeling van de inflatie.

De ECB gaf vorige week aan dat ze zich zal laten leiden door de data. Toegegeven, er zijn data die korter op de bal spelen maar die van vandaag zetten de optie voor een nieuwe verhoging met 50 bpn toch opnieuw kracht bij. De markt houdt voorlopig nog maar rekening met een 50/50 kans tussen 25 en 50 bpn. De rentes in Europa herstellen vanmorgen met 6/8 bpn na de forse terugval van de voorbije dagen. Zeker aan het lange eind van de curve heeft het technisch beeld de voorbije dagen aanzienlijke schade opgelopen. De Duitse 10-j rente (0.90%) viel terug beneden 1.0%. 10-j EMU swap worstelt met de steunzone rond 1.71%/1.63% (zie grafiek). Een eventuele uitbodeming wordt een werk van lange adem. We houden de volgende dagen de ECB-commentaren alvast scherp in het oog. EUR/USD probeerde na de sterke data ook opnieuw een stapje hoger te zetten, maar eens te meer liep de beweging vast voor ze goed en wel begonnen was. De zone 1.0278/1.0350 blijft een zeer hoge horde. 

Figuur - EMU 10-j swap: Kunnen onverwacht sterke cijfers de val stoppen?

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek