Ifo bedrijfsvertrouwen bevestigt tanend vertrouwen bij Duitse bedrijven

De markten: kort op de bal

Marktreactie blijft deze keer beperkt.

Er kwam de voorbije dagen al heel wat ontgoochelend economisch nieuws uit Europa, inclusief uit Duitsland. O.a. de PMI vertrouwensindicatoren gaven aan dat de groei fors afkoelt of in sommige landen/deelsectoren zelfs helemaal dreigt stil te vallen. Dat beeld werd vandaag bevestigd door het toonaangevende Ifo-bedrijfsvertrouwen in Duitsland. De algemene indicator daalde verder van 101.0 tot 99.1 (100.7 was verwacht). De verslechtering was vooral te wijten aan een verdere terugval in de deel-index ‘verwachtingen’ (94.2 van 97.3). De appreciatie van de actuele situatie daalde slechts marginaal (104.3 van 104.9, 104.2 was verwacht).


De marktreactie op de IFO bleef beperkt. De euro deed zelfs een heel schuchtere poging om iets hoger te gaan, maar de beweging viel zeer snel stil. Ook de Duitse 10-j rente stabiliseert en daalt voorlopig dus niet verder. Het is nog iets te vroeg om al definitieve conclusies te trekken. De optimisten kunnen het punt maken dat de beperkte reactie mogelijk een indicatie is dat er stilaan al veel slecht nieuws in de Europese rentemarkten en in EUR/USD verdisconteerd is. In EUR/USD bevindt de eerstvolgende intermediaire steunzone zich op 1.1270/67. De echt belangrijke steunzone is 1.1217/1.1189. Een breuk beneden dit laatste niveau zou het technisch beeld voor de euro opnieuw negatief maken. Voorlopig is dit niet ons voorkeurscenario.
 

Figuur - EUR/USD: (voorlopig?) geen verder verval na zwakke IFO

Bron: Bloomberg

 

 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.