Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

De markten: kort op de bal

Macklem en co vertrouwen op frontloading

Flag Canada

De Canadese centrale bank (BoC) verhoogde gisteren de beleidsrente onverwacht met een vol procentpunt, van 1.5% tot 2.5%, het hoogste niveau sinds 2008. De zoveelste opwaartse inflatieherzieningen in het nieuwe kwartaalrapport liggen aan de basis van de versnelling. BoC-gouverneur Macklem is er van overtuigd dat het “frontloaden” van renteverhogingen, de kans op een harde recessie verkleint. Canadese inflatie steeg tot 7.7% j/j in mei, het hoogste niveau sinds 1983 en ver boven de 2%-inflatiedoelstelling. De volgende maanden krijgen we waarschijnlijk te maken met inflatiecijfers rond en boven 8% j/j. Bovendien is de prijsdruk breed verspreid: meer dan de helft van de componenten uit de CPI-korf stegen in mei met meer dan 5% op jaarbasis. Tot slot zetten hogere inflatieverwachtingen zich vast in het denkpatroon van consumenten en bedrijven. Dat is het nog het grootste kwaad van allemaal. Het mantra van de BIS indachtig - korte termijn economische pijn van beleidsnormalisatie weegt niet op tegen de lange termijn voordelen van stabiele inflatieverwachtingen – nam de Bank of Canada de vlucht vooruit. En er zullen nog meer renteverhogingen volgen. In de nieuwe inflatievoorspellingen bereikt inflatie de 2%-doelstelling pas eind 2024. Canadese geldmarktrentes houden rekening met een scenario waarbij de beleidsrente op de volgende twee vergaderingen – september en oktober – cumulatief nog eens met 125 basispunten wordt verhoogd. De krappe arbeidsmarkt en sterke groei geven de BoC voorlopig nog de economische rugdekking om haar inflatiestrijd op te voeren. Toch verwacht ze dat de hoge inflatie voor een weerslag zal zorgen. Via een terugval in consumptie en via een afzwakkende huizenmarkt. Nieuwe groeivoorspellingen voor de periode 2022-2024 bedragen respectievelijk 3.5%, 1.75% en 2.5%.

Een sterke Canadese dollar lag in balans met zijn sterkere Amerikaanse naamgenoot. Die genoot rentesteun na hogere Amerikaanse inflatiecijfers die de Fed op koers zetten om in juli de beleidsrente ook met 100 basispunten te verhogen. USD/CAD blijft zo iets beneden de jaartoppen rond 1.3075. 

USD/CAD: sterke Canadese dallar voorkomt voorlopig breuk boven 1.3075

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse diensten-ISM onder de lat

Amerikaanse diensten-ISM onder de lat

Saudi-Arabië speelt (noodgedwongen) solo slim

Saudi-Arabië speelt (noodgedwongen) solo slim

Payrolls vs consumentenbevraging

Payrolls vs consumentenbevraging

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten