25-50-75-100?!

De markten: kort op de bal

Een herhaling van de geschiedenis is in de maak

Midden juni zorgde de combinatie van onverwacht versnellende Amerikaanse inflatiecijfers en een forse toename van lange termijn inflatieverwachtingen in de consumentenpeiling van de universiteit van Michigan voor een last-minute koerswijziging bij de Amerikaanse centrale bank. De Fed gooide haar gecommuniceerde plannen om de beleidsrente met 50 basispunten te verhogen overboord en opteerde om de rente met 75 basispunten op te trekken.

Gisteren stonden opnieuw Amerikaanse inflatiecijfers op de agenda. Inflatie steeg onverwacht met 1.3% op maandbasis – snelste sinds 2005 – tot 9.1% op jaarbasis – hoogste sinds 1981. Morgen volgt de consumentenenquête van de universiteit van Michigan. De markt wacht de uitkomst niet af en gaat opnieuw voor een alternatief Fed-scenario. Powell en co stelden voor juli een tweede opeenvolgende beleidsrenteverhoging met 75 basispunten voorop. Maak daar dus maar gerust een vol procentpunt van. Eerste commentaren van Fed-gouverneurs sluiten het scenario in ieder geval niet uit. Bovendien plaveide de Canadese centrale bank gisteren de weg. Ze trok de beleidsrente onverwacht op van 1.5% tot 2.5%.

Het flashbackgehalte van de marktreactie was groot. Het korte einde van de Amerikaanse curve sloot de dag tot 10 basispunten hoger af. Het lange eind van de curve kon de recessievrees van de voorbije weken moeilijker van zich afzetten en slaagde er niet in op de winsten vast te houden. Amerikaanse beurzen kwakkelden voort en sloten zo’n 0.5% lager. De dollar testte de recente toppen op handelsgewogen basis (108.58), tegen de yen (137.75) en tegen de euro (pariteit). Gisteren kwam het net niet tot een breuk hoger (vanuit dollarperspectief), maar het gevaar is niet geweken. De greenback gaat vanochtend verschroeiend uit de startblokken.

EUR/USD: derde keer, goede keer voor de dollar?

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Bank of Canada verrast met renteverhoging

Bank of Canada verrast met renteverhoging

Chinese handelsdata wederom een veeg teken

Chinese handelsdata wederom een veeg teken

Amerikaanse diensten-ISM onder de lat

Amerikaanse diensten-ISM onder de lat

Saudi-Arabië speelt (noodgedwongen) solo slim

Saudi-Arabië speelt (noodgedwongen) solo slim