Amerikaanse jobgroei blijft meer dan op koers

De markten: kort op de bal

Rentes herstellen verder. Nihil obstat voor verdere Fed-renteverhogingen

In hun afweging over hoeveel ruimte de centrale bankiers hebben om de inflatie in te tomen en de mogelijke schade die dat teweeg brengt in de economie, kregen de markten vandaag het Amerikaanse arbeidsmarktrapport, de payrolls voorgeschoteld. Tot nader bericht geeft dat rapport de Fed een ‘nihil obstat’ om zich volledig toe te leggen op inflatie.

De netto tewerkstelling in de VS steeg in juni opnieuw met 372 000. Zelfs als de neerwaartse herziening voor de voorbije twee maanden in rekening wordt genomen was dit nog steeds iets beter dan verwacht. Vooral in de diensten sector blijft de tewerkstelling groeien (333 000). Sectoren die profiteren van de heropening van de economie na corona doen het nog steeds goed (handel & transport +68k, diensten aan bedrijven +74k, horeca +67k, maar ook onderwijs en gezondheidszorg +96k). De algemene tewerkstelling heeft het banenverlies van de coronacrisis nu bijna volledig goedgemaakt en nadert de historische top van begin 2020. De werkloosheidsgraad blijft stabiel op 3.6%. De lonen stegen marginaal meer dan verwacht (0.3% M/M; 5.1M j/j). Kortom een goed rapport zonder meer.

De markt was blijkbaar iets meer gepositioneerd in de richting van een afkoeling van de dynamiek op de arbeidsmarkt. Onder meer de deelindicatoren over tewerkstelling in de ISM-rapporten (zowel verwerkend nijverheid als diensten) suggereerden recent een mogelijk verlies aan momentum, maar dat blijkt dus niet uit de harde cijfers. De Amerikaanse rentes, die de voorbije dagen uitbodemden na de correctie van de voorbije weken, zetten opnieuw een stap hoger (2-j +9 bpn;  10-j +7 bpn). Er is geen enkele reden waarom de Fed zou terugkomen op haar intentie om de rente eind deze maand met 75 eerder dan met 50 bpn te verhogen. De rentes over heel de Amerikaanse rentecurve hebben opnieuw boven 3.0% postgevat. De Europese rentes kunnen hun wagentje deze keer niet aankoppelen (10-j Duitsland -2bpn). Ietwat opmerkelijk, de winst voor de dollar blijft beperkt. USD/JPY stijgt opnieuw boven 136. De EUR/USD-combinatie die het de voorbije dagen nochtans heel moeilijk had, daalt nauwelijks (1.0150). De verkoopgolf in de euro is blijkbaar even aan een adempauze toe. De rentestijging weegt wel opnieuw op de beurzen. De Amerikaans beursfutures gaat tot 1.0% in het rood (Nasdaq).

Figuur - USD 10-j: (Amerikaanse) rentes stijgen verder.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!