Eén zwaluw maakt de lente niet

De markten: kort op de bal

Duitse inflatie koelt lichtjes af, maar België en Spanje zetten nieuwe toppen

Flag EU

We trappen een open deur in als we zeggen dat inflatie het hoofdthema is voor de financiële markten. De meest uiteenlopende indicatoren worden met een vergrootglas onderzocht en de markt blijft hypergevoelig voor elke indicatie over de reactiefunctie van de betrokken centrale banken. Vrijdag maakt Eurostat een eerste schatting bekend van de inflatie in de euro zone in juni. De markt gaat uit van nog maar eens een verdere klim van 0.7% m/m en 8.5 j/j (8.1% in mei). Ook de kerninflatie die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen evolueert mogelijk richting 4%. Zo’n uitkomst wakkert het debat over versnelde ECB-renteverhogingen alleen maar aan. Vandaag lichtten nationale data in Duitsland, België en Spanje al een tipje van de sluier op over wat we vrijdag kunnen verwachten.

‘Consternatie’ bij de publicatie van de eerste regionale inflatiecijfers in Duitsland. De inflatie in Noord-Rijn Westfalen daalde met 0.1% op maandbasis waardoor het jaarcijfer afkoelde van 8.1% tot 7.5%. Ook andere deelstaten rapporteerden een stabilisatie of een beperkte daling op maandbasis, waardoor het j/j-cijfer vertraagde. Is de inflatiepiek dan toch bereikt? De Duitse en Europese rentes doken even tot 10 basispunten lager. Een eerste blik op de details leert dat de daling in belangrijke mate op rekening komt van de component ‘transport’ en het gevolg is van een éénmalige verlagingen van de prijs voor het openbaar vervoer (ticket van €9voor een hele maand). Ook andere deelcomponenten zoals kleding daalden op maandbasis, maar de trend is zeker niet algemeen. Kortom, het cijfer laat niet echt toe om al conclusies te trekken over een eventuele afkoeling van de inflatiedynamiek.

De Duitse inflatiehoop sloeg al snel om in ontgoocheling. De Spaanse inflatie verpulverde de verwachtingen met een stijging van 1.8% m/m en 10.0% j/j HICP). Ook de Belgische inflatie versnelde verder met 0.85% m/m tot 9.65% op jaarbasis (was 8.97% in mei, nationale methodologie). De Belgische kerninflatie steeg tot boven 5.0% j/j. Als belangrijkste stijgers vermeldt STATBEL motorbrandstoffen, vlees, telecommunicatie packs, brood en granen, huisbrandolie, aankoop van voertuigen, private huur, alcoholvrije dranken en zuivelproducten. Aardgas, alcoholische dranken, elektriciteit en kleding temperden de prijsstijging op maandbasis. Ook hier weinig indicatie dus dat de inflatiedynamiek op weg is naar een betekenisvolle vertraging/afkoeling. De rentemarkten hebben ondertussen begrepen dat de Duitse cijfers samen met de data uit België en Spanje niet van aard zijn om de rente-intenties van de ECB bij te sturen. De Duitse rentes dalen nog nauwelijks een tweetal basispunten. De 10-j swap staat zelfs al opnieuw lichtjes in het groen. (+ 1 bp op 2.41%). Het scenario van een zomerconsolidatie op de rentemarkten blijft tot nader bericht overeind. 

Figuur - EMU 10-j swap: ‘vals alarm’.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!