Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

De markten: kort op de bal

Interventies blijven tweede verdedigingslijn tegen inflatie

De Tsjechische centrale bank (CNB) bevindt zich op een kantelpunt. Vorige week verhoogde de CNB de beleidsrente met 125 bpn tot 7.0%. Die verhoging was in de eerste plaats ingegeven door een nieuwe inflatie-opstoot. De Tsjechische inflatie ging in mei nog maar eens hoger dan verwacht, tot 16.0% j/j en klopte opnieuw het laatste vooruitzicht van de CNB. Toch had de forse verhoging waarschijnlijk ook te maken met de verwachte ‘regime-verandering’ aan het hoofd van de CNB. Begin juli wordt voorzitter Rusnok, architect van het huidig strakke beleid, vervangen door Ales Michl. Die is tegen de agressieve renteverhogingen. Hij vindt ze ongeschikt omdat de inflatie in belangrijke mate wordt gegenereerd externe factoren. Daarnaast werden ook twee haviken in het beleidscomité niet vervangen, waardoor de samenstelling begin juli grondig verandert en er mogelijk een rentepauze volgt. Een eerste belangrijke test over de reactiefunctie van het nieuwe CNB-beleidscomité komt er op de vergadering van 4 augustus wanneer de CNB over nieuwe (inflatie)vooruitzichten beschikt.

Ondertussen steeg het belang van wisselkoersinterventies in de beleidsmix van de CNB. Onzekerheid over de beleid na de aanstelling van Michl stuurde kroon even fors lager. Om te voorkomen dat een zwakkere kroon de inflatiedynamiek nog zou voeden, startte de CNB met interventies om de kroon te stabiliseren. Ze beschikt daarvoor over uitgebreide reserves. In een context van blijvend hoge inflatie staan die interventies op korte termijn niet ter discussie.

In een interview geeft Michl wel aan dat de centrale bank niet als enige verantwoordelijk is voor het koersniveau van de kroon. Hij wil dat naast het monetaire beleid ook het algemene regeringsbeleid zijn steentje bijdraagt tot een fundamenteel gezonde basis die de kroon aantrekkelijk maakt/houdt voor buitenlandse investeerders. Die sterke fundamenten moeten komen van een herstel van het fiscaal evenwicht, een sterke export/handelsoverschot en acties om te voorkomen dat de externe positie van het land verslechtert. Michl vindt dat deze voorwaarden niet zijn voldaan en dat de Tsjechische groei nu te veel gedragen wordt door consumptie en schuldfinanciering. Ter illustratie voor 2022 verwacht KBC een begrotingstekort van 5.6% van het bbp en een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van 2.5% van het bbp. Die parameters zijn minder goed dan voor de pandemie, maar blijven al bij al relatief gunstig. Samen met de ad-hoc interventiepolitiek moet dat volstaan om de kroon minstens op het huidige niveau te handhaven. 

Figuur - EUR/CZK: interventies schermen kroon af van marktturbulentie

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

Noren volgen het Zweedse voorbeeld

Noren volgen het Zweedse voorbeeld

Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid

BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid