Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

De markten: kort op de bal

Forint herstelt beneden EUR/HUF 400, maar is nog niet ‘veilig’

Vorige maand schakelde de Hongaarse centrale bank (MNB) het tempo van de renteverhogingen nog terug van 100 bpn tot 50 bpn. Ze gaf zelfs aan dat de rentecyclus mogelijk naar een eindfase evolueerde. De MNB vond blijkbaar dat ze al een stevige inspanning had geleverd in de strijd tegen inflatie. De vooropgezette verdere vernauwing tussen de basisrente (tot voor de crisis de referentierente) en de 1-week deposito rente (vooral gebruikt om indien nodig de forint te ondersteunen) moest een uiting zijn dat het Hongaarse monetaire beleid de crisismodus kon verlaten en terug kon keren naar een meer normale modus operandi. Helaas, voor dit soort normaliteit was het blijkbaar (veel) te vroeg.

De markt had vorige maand al zijn twijfels of de MNB de voet al van het gaspedaal kon halen. Zowel de globale marktcontext, de zwakke forint en  de Hongaarse inflatie zetten de MNB de voorbije maand steeds meer met de rug tegen de muur. De inflatie versnelde in mei nog maar eens tot 10.7% J/J voor de algemene inflatie en 12.2% voor de kerninflatie. Het onzeker groei- en risicoklimaat duwden de forint steeds dieper weg, boven EUR/HUF 400. Een ad hoc verhoging van de 1W depositorente vorige week met 50 bpn tot 7.25% bracht geen soelaas voor de Hongaarse munt. Die zette deze week zelfs nog een nieuw historisch dieptepunt tegen de euro (EUR/HUF 404).

De MNB trok gisteren haar conclusie en probeert opnieuw controle te krijgen met een ‘grote rentestap’ eerder dan een slopend achterhoedegevecht met de markt te blijven aangaan. Ze verhoogde de basisrente met niet minder dan 185 bpn tot 7.75%. De rente voor de overnight deposito rente (onderkant van de rentecorridor) en de ontleningsrentes werden met 135 bpn verhoogd tot respectievelijk 7.25% en 10.25%. De consensusverwachting rekende slechts op een verhoging van de basisrente met 50 bpn. De 1w depositorente wordt bij de nieuwe tender later deze week ook verder opgetrokken tot het niveau van de basisrente (7.75%). Het gelijk trekken van de 1W deposito rente en de beleidsrente kan alvast bijdragen tot een vereenvoudiging van het ingewikkelde MNB instrumentarium. De MNB spreekt ondertussen ook opnieuw een andere taal dan na de beleidsvergadering vorige maand. Ze zal de rente blijven verhogen en alternatieve instrument aanwenden (FX swaps) tot duidelijk wordt dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling. In de bijgestelde vooruitzichten houdt de MNB rekening met een inflatie tussen 11% en 12.6% dit jaar, tussen 6.9% en 9.2% in 2023 om pas in 2024 terug te keren tot 2.5%/3.5%. De doelstelling bedraagt 3.0% (+/- 1.0%). De rente zal dus nog wel een aantal keren (moeten) worden verhoogd.

De beslissing gisteren was een noodzakelijke stap om de markt gerust te stellen. De forint verstevigde, toch is de winst (EUR/HUF 397 van 402.5) zeker niet uitbundig. In de veronderstelling van een inflatietop boven 12% later dit jaar, blijft de reële beleidsrente nog een hele tijd negatief, zelfs als de MNB de rente de volgende maanden verder verhoogt met stappen van 50 basispunten. De forint blijft kwetsbaar voor externe factoren/globale marktvolatiliteit. Een oplossing van het conflict met de EU over de ‘rule of law’ en een vrijmaking van de Europese fondsen zouden de forint dan weer een duwtje in de rug kunnen geven. Op korte termijn blijven we voorzichtig. Herstel van het marktvertrouwen blijft een werk van lange adem. Een terugval van EUR/HUF beneden 384 (38% herstel sinds dieptepunt begin dit jaar) zou een eerste teken zijn dat Hongaarse munt in rustiger vaarwater aanbelandt. Zover zijn we echter nog niet.

Figuur - EUR/HUF: MNB gooit forint reddingsboei toe. Voorlopig blijft het wachten op bevestiging.

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek