vlagecBeurs
vlagecBeurs

Amerikaanse consument ziet toekomst steeds somberder in

De markten: kort op de bal

Inflatieverwachtingen lopen op tot 8.0%  

In het marktdebat over de interactie tussen inflatie in groei zorgde de publicatie van het Amerikaanse consumentenvertrouwen (Conference Board) gisteren voor bijkomende onrust op de markten.

De algemene indicator voor het vertrouwen dook van een neerwaarts bijgestelde 103.2 tot 98.7 (100 verwacht). De inschatting van de huidige situatie blijft tot nader bericht vrij constructief, maar consumenten zien toekomst (binnen een zestal maanden) steeds somberder in. Die deelindex viel terug van 73.5 tot 66.4. Het laagste niveau sinds begin 2013! Zowel de inschatting over de toekomstige economische context, de tewerkstelling en het beschikbaar inkomen brokkelen verder af. Bij de aankoopintenties staan de plannen om een huis te kopen al een tijd onder druk. De aandacht van de markten werd echter vooral getrokken door een verdere stijging van de inflatieverwachtingen. Die stegen gemiddeld van 7.5% vorige maand tot 8.0% nu. Die hoge verwachte prijsstijgingen zijn uiteraard een zeer nefaste factor voor het toekomstig beschikbaar inkomen. Alvast volgens deze indicator heeft ook de Fed nog werk om de inflatieverwachtingen bij de consument opnieuw te verankeren nabij de 2%-inflatiedoelstelling.

Zoals bij het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan eerder deze maand, haalde ook het rapport gisteren het marktvertrouwen stevig onderuit. De Amerikaanse beurzen waren positief gestart maar na de publicatie van het consumentenvertrouwen ging het snel bergaf. De Amerikaanse indices sloten met verliezen van 1.56% (Dow) tot 2.98% (Nasdaq). Het nieuws dat de hoge inflatie de groei/vraag verder dreigt onderuit te halen bevestigt/versterkt het sell-on-upticks patroon dat de beurzen al enige tijd domineert. Een aantal Fed-gouverneurs (Williams, Daly) probeerden gisteren de gemoederen te bedaren. Ze rekenen erop dat de ‘preventieve’ aanpak van Fed uiteindelijk zal uitdraaien op een zachte landing van de economie, maar de markten zijn duidelijk niet overtuigd. De Amerikaanse rentes daalden, zij het beperkt gezien de aanhoudende inflatiedruk. De dollar verstevigde in een dagperspectief, maar die beweging was al een feit voor de publicatie van het consumentenvertrouwen. 

Figuur - Nasdaq: Hoge inflatieverwachtingen bij de consument wegen op het (beurs)sentiment.

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

Japanse economie groeit sneller dan verwacht

Japanse economie groeit sneller dan verwacht

Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport

Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport

Turkse verkiezingen gaan allicht tweede ronde in

Turkse verkiezingen gaan allicht tweede ronde in