vlagecOpening
vlagecOpening

Van inflatie naar groei … en terug naar inflatie.

De markten: kort op de bal

Correctie op de rentemarkten stilaan uitgewoed?

Er waren vorige week niet echt veel data, maar de ene reeks die er wel echt toe deed, de (Europese) PMI’s, zorgde voor een zelden geziene tegenbeweging, vooral op de rentemarkt. Dat PMI-vertrouwen gleed onverwacht snel af in de richting van de 50-zone (EMU composite 51,9) die de grens aangeeft tussen groei en contractie. De voorbije weken riep de versnelde anti-inflatiecampagne van de centrale banken al de vraag op hoe lang het zou duren alvorens de hogere rentes de groei/vraag zouden afremmen. De PMI’s gaven hier alvast een stevige indicatie: mogelijk (veel) sneller dan verwacht/verhoopt. Groeionzekerheid sloeg (even?) om in recessiepaniek. De Europese swaprentes (2-10-j) verloren vorige week meer dan 20 bpn en bevinden zich ongeveer 50 bpn beneden de cyclische toppen die kortstondig werden bereikt nadat de Fed haar campagne twee weken geleiden kracht bijzette met een opschaling van het tempo van renteverhogingen tot 75 bpn. Voor dit jaar worden de verwachtingen voor het rentepad van de Fed en de ECB nauwelijks bijgesteld. De verwachte top voor volgende jaar ligt ondertussen wel lager. Op andere markten was de impact van de toenemende groeionzekerheid iets minder uitgesproken. De meeste (cyclische) grondstoffen gleden wel verder af. De inflatieverwachtingen daalden, vooral in Europa. De neerwaarts bijgestelde groeiperspectieven wogen aanvankelijk nog op de beurzen, maar eind vorige week trad hier uitbodeming op, minstens deels met dank aan de lagere rentes. De wisselmarkt bleef een oord van relatieve rust. Zowat alle grote centrale banken moeten een gelijkaardige afweging maken tussen groei en inflatie.

Die groei-inflatie balans blijft ook deze week de debatten op de markten bepalen. In de VS kijken we uit naar de orders voor duurzame goederen (vandaag), consumentenvertrouwen (morgen), werkloosheidsaanvragen (donderdag) en het belangrijke ISM-vertrouwen uit de verwerkende nijverheid (vrijdag). De payrolls zijn pas voor volgende week vrijdag (8 juli). In Europa worden onder meer de vertrouwensindicatoren van de Europese commissie bekend gemaakt (woensdag). I.v.m. met de inflatiekant van het verhaal kijken we donderdag uit naar de Amerikaanse PCE-deflator, een maatstaf die de Fed een groot gewicht geeft bij haar inschatting van de inflatiedynamiek. Vrijdag krijgen we al een eerste schatting van de EMU CPI inflatie voor juni. Als de analisten het bij het juiste eind hebben, komt er voorlopig weinig afkoeling in de inflatiedynamiek (EMU CPI verwacht op 0.7% m/m en 8.5 j/j, was 8.1% in mei). De maanddynamiek blijft (zeer) krachtig en de kerninflatie kan boven 4.0% j/j versnellen.  Dit soort cijfers kan het besef ondersteunen dat centrale banken, ondanks de tanende groeiverwachtingen, niet anders kunnen dan de rente verder te verhogen. Eventuele verlagingen volgend jaar zijn hoe dan ook niet aan de orde.

Naast de data is het deze week ook uitkijken naar het jaarlijkse ECB-symposium in het Portugese Sintra. De meeste grote centrale bankiers hebben ondertussen hun kaarten wel al op tafel gelegd. Misschien lichten enkele ECB-tenoren wel een tipje van de sluier op voor het nieuwe ECB-instrument dat de fragmentatie op de intra-Europese obligatiemarkten het hoofd moet bieden. Deze week beslissen ook de Hongaarse centrale bank (dinsdag) en de Zweedse Riksbank (donderdag) over hun beleid. 

Figuur - 10-j EMU swap: Rentecorrectie stilaan uitgewoed?

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

Noren volgen het Zweedse voorbeeld

Noren volgen het Zweedse voorbeeld

Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid

BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid