ECB publiceert nieuwe maatstaf voor binnenlandse inflatie

De markten: kort op de bal

LIMI-indicator zet normalisatiedrang kracht bij

Flag EU

De Europese centrale bank lanceerde gisteren een nieuwe inflatiemaatstaf. Met de “Low Import Intensity inflation indicator” aka LIMI, gaat de centrale bank op zoek naar de binnenlandse inflatiedruk. Ze schakelt zoveel mogelijk de impact van geïmporteerde inflatie uit. Concreet gaat het om categorieën uit de traditionele inflatiekorf zoals onderhoud & herstellingen, medische diensten, opleiding of woning gerelateerde kosten. De conclusie luidt dat het grootste deel van de huidige inflatie-opstoot gedreven is door externe factoren, denk bijvoorbeeld aan voedsel en energieprijzen, maar dat de binnenlandse prijsdruk de voorbije maanden ook sterk toenam én boven de 2%-inflatiedoelstelling stijgt. Die dynamiek is samen met de ontsporende inflatieverwachtingen de voornaamste reden waarom de ECB versneld inzet op beleidsnormalisatie. Netto-obligatieaankopen eindigen deze maand en Lagarde beloofde een renteverhoging met 25 basispunten in juli en één van minstens 25 basispunten in september. De LIMI-indicator steeg in het laatste kwartaal van vorig jaar boven 2% j/j uit en bedraagt momenteel ongeveer 3.25% j/j

LIMI-indicator (bron: ECB)

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

UBS neemt noodlijdende collega Credit Suisse over

UBS neemt noodlijdende collega Credit Suisse over

ECB houdt koers en verhoogt beleidsrente met 50 basispunten

ECB houdt koers en verhoogt beleidsrente met 50 basispunten

Zwitserse nationale bank gooit Credit Suisse levenslijn toe

Zwitserse nationale bank gooit Credit Suisse levenslijn toe

Zweedse inflatie versnelt onverwacht

Zweedse inflatie versnelt onverwacht