Bank of England: 5x25

De markten: kort op de bal

Centrale bank opent deur voor grotere zet

vlagecUK

De Britse centrale bank (Bank of England, BoE) verhoogde deze namiddag de rente voor een vijfde opeenvolgende keer met 25 basispunten. De belangrijkste rente bedraagt nu 1,25%. Het werd opnieuw een verdeelde beslissing. 6 leden van het 9-koppige comité verkozen de huidige graduele, naar internationale normen voorzichtige normalisatiepas. Zij merkten op dat de vraag vertraagt, net zoals voorspeld in het uitgebreid monetair beleidsrapport van mei. Maar omwille van de krapte op de arbeidsmarkt en uitdijende inflatie is verdere verstrakking noodzakelijk. Drie leden pleitten voor een duidelijker signaal van 50 bpn. Zij bekijken het anders en vinden dat de vraag gegeven de omstandigheden eigenlijk goed standhoudt. Ze vrezen tegelijk voor de prijseffecten van mogelijk langer aanslepende aanbodproblemen. Een grotere stap zoo ook helpen voorkomen dat de huidige hoge inflatie permanent in de verwachtingen sluipt. Volgens de drie - Mann, Saunders en Haskel - kan de BoE door nu door de zure appel heen te bijten, het risico een langere en pijnlijkere verstrakkingscyclus reduceren. Frontloading, in het jargon.

De Bank of England merkt op dat de Britse economie de afgelopen weken iets minder goed presteerde dan verwacht. Ze schaafde de voorspelling voor het huidige kwartaal neerwaarts bij tot -0,3% kw/kw. Die voor inflatie daarentegen trok Threadneedle Street nog maar eens op. De prijsstijging kan in oktober pieken op meer dan 11%. Dat was een al even spectaculaire 10% in mei. Inflatie reikt steeds wijder, van energie en grondstoffen naar goederen tot ondertussen diep in de dienstensector. En dat maakt de centrale bank erg nerveus. Ze heeft in het bijzonder “aandacht voor tekenen van meer persistente inflatie” en zal op gepaste wijze reageren indien nodig. Niet alleen is dit het meest concrete signaal voor mogelijke renteverhogingen van meer dan 25 bpn tot nog toe. De beleidsrichtlijn werd ook nog eens unaniem goedgekeurd. Vorige keer weigerden twee leden in te stemmen met de formulering dat de beleidsrente de volgende maanden verder moet verhoogd worden.

De Britse rentes gaan er als een bezetene van door. De tweejaarsrente scheurt bijna 30 basispunten hoger. Ook op de rest van de curve gaat het hard met winsten van 18 tot 26 bpn. Britse geldmarkten verdisconteren minstens drie opeenvolgende rentestappen met 50 bpn. Voor december is het 50/50. De markt verwacht de top in de beleidsrente nu op 3,5% midden volgend jaar. Het Britse pond verloor even terrein tot voorbij EUR/GBP 0,86. Wellicht was dat in een vlaag van teleurstelling. De Britse munt kon de extreme rentesteun uiteindelijk maar moeilijk negeren, al hinderen de bewegingen op andere rentemarkten het momentum van de munt. De Europese en Amerikaanse rentestijging loopt namelijk ook vlot tot in de dubbele cijfers. EUR/GBP daalt neer tot 0,856. T.o.v. de dollar handhaaft GBP zich ten noorden van 1,20.

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Eén zwaluw maakt de lente niet

Eén zwaluw maakt de lente niet

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn