Perifere kredietrisicopremies lopen in sneltempo op

De markten: kort op de bal

Maar er is iets op komst: ECB houdt vandaag ad-hoc vergadering

Flag EU

De rentes in Zuid-Europese landen zoals Italië en Spanje liepen de afgelopen maanden fors op. Sinds de ECB-beleidsvergadering van vorige week versnelde die beweging nog. Daarop bevestigde de centrale bank formeel de nakende normalisatie van het monetair beleid. Het was zonder meer een historische beslissing die definitief het einde inluidde van het tijdperk der lage rentes. De rentestijging in voornoemde landen is in eerste instantie vooral een uiting daarvan. Maar het valt op hoe de rit hoger beduidend sneller verloopt in vergelijking met in de Europese “referentie”, Duitsland. Anders gezegd: de kredietrisicopremie – het renteverschil met Duitsland – voor Italië, Spanje maar ook Griekenland en Portugal vergroot. Zij torsen allemaal een uiterst hoge schuldenberg, Italië op kop. Een stijgende renteomgeving is voor schuldenrijke landen geen goed nieuws. Elke herfinanciering van een vervallen obligatie gebeurt dan aan een telkens hogere rente. De rentekost loopt daardoor op en verslechtert, ceterus paribus, de al precaire publieke financiën. In het slechtste geval leidt dat tot wanbetalingen. Zo dramatisch is de situatie zeker niet, maar de markten eisen voor dat toenemend risico wel een bijkomende vergoeding onder de vorm van hogere rentes. Voor Italië bedraagt die kredietrisicopremie op vandaag 2,4%. Wil het land obligaties met een looptijd van 10 jaar slijten, dan moet het met andere woorden 240 basispunten méér betalen dan Duitsland. Dat is het meeste sinds de uitbraak Covidpandemie.

Tijdens de Europese schuldencrisis van 2011-2012 liep dat op tot meer dan 500 bpn. Daar zijn we dus nog een eind van verwijderd. Toch doemt hier en daar de vergelijking op. Vooral de snelheid waarmee de huidige rentestijging gebeurt baart zorgen. De ECB wil een herhaling van die donkere periode die op een gegeven moment uitdraaide tot een existentiële crisis voor de euro, absoluut vermijden. Maar ze gaf aan die belofte op de vergadering vorige week maar weinig concrete invulling. Ze zal “flexibel” omspringen met de herbeleggingen van haar obligatieportefeuille. Vraag is of dat voldoende is wanneer de markt overgaat van “bezorgd zijn” tot totale paniek. De ECB volgt de zaak wel nauwlettend op. Het is tekenend dat uitgerekend Duits ECB-directielid Schnabel gisteren de bereidheid van de centrale bank om te interveniëren indien nodig in de verf zette. Dat kan door middel van bestaande of nieuwe instrumenten. Hoe dat er precies uitziet, blijft voorlopig onderwerp van speculatie. Schnabel suggereerde dat de ECB enkel zou ingrijpen wanneer de nood zich materialiseert, niet proactief. Hier en daar circuleert een pijngrens voor een kredietrisicopremie van 350 basispunten in het geval van Italië. Maar zonet verscheen een bericht in de financiële media dat de ECB vandaag een ad-hoc vergadering houdt. Er hangt iets in de lucht …

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Eén zwaluw maakt de lente niet

Eén zwaluw maakt de lente niet

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn