Johnson legt wetsvoorstel tot schrapping van Noord-Iers protocol voor

De markten: kort op de bal

Pond is er voorlopig vrij gerust in

vlagecUK

De verkiezingen in Noord-Ierland begin vorige maand brachten brexit helemaal terug op de radar. De nationalistische partij Sinn Féin werd voor het eerst sinds het Goede Vrijdag akkoord in 1998 de grootste partij. Tot dan was dat steeds de Britsgezinde DUP. Het akkoord van 1998 voorziet voor Noord-Ierland een coalitieregering waarbij de macht gedeeld wordt onder de twee ideologisch tegengestelde fracties. Ze zijn daarbij tot elkaar veroordeeld: er kan geen regering worden gevormd als één van de twee weigert tot de coalitie toe te treden. Dat is exact wat vandaag gebeurt. De DUP eist dat het Noord-Ierse protocol eerst grondig wordt aangepast. Dat is de regeling tussen het VK en de EU om Noord-Ierland binnen de Europese eenheidsmarkt te houden. Zodoende vermijdt men een harde grens tussen Ierland (deel van de EU) en Noord-Ierland (deel van het VK) waarvan wordt gevreesd dat het de instabiele periode van de jaren ’90 nieuw leven inblaast. Daardoor ligt er de facto wel een grens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, een doorn in het oog van de DUP.

Brits premier Johnson heeft oor naar de wensen van DUP. Hij is zelf ook maar een koele minnaar van die fictieve grens op Brits grondgebied, ook al was het Johnson die het akkoord met de EU in 2020 sloot. Het creëert een administratieve rompslomp voor Britse handel die eigenlijk frictieloos zou moeten verlopen. Johnson publiceerde onlangs een wetsvoorstel waarmee het VK op eigen houtje bepaalde delen van dat Noord-Ierse protocol kan schrappen. In plaats daarvan komt een dubbel handelskanaal over zee. Goederen vanuit het Britse vasteland bestemd voor Noord-Ierland passeren langs de “groene route”, een route waar geen douanecontroles vereist zijn. De goederen vanuit het vasteland die door Noord-Ierland richting Ierland moeten, gaan via de “rode route” en zijn wel onderhevig aan controles. Johnson maakt eveneens komaf met het Europees Hof van Justitie als instantie bevoegd voor eventuele disputen en introduceert een onafhankelijke instelling. EU-onderhandelaar voor brexit Sefcovic reageerde meteen. Hij overweegt verdere juridische stappen. Sefcovic startte al enige tijd geleden een procedure tegen het VK, dat zich al langer uitspreekt tegen het protocol. Maar nu wordt het plots wel erg concreet. Een en ander kan uiteindelijk leiden tot sancties, waaronder geldboetes, of de opschorting van het volledige brexitakkoord. Dat zou betekenen dat de EU en het VK elkaar importtarieven kunnen opleggen, wat in het huidige klimaat al snel kan uitmonden in een handelsoorlog.

Maar zover is het nog niet. Het wetsvoorstel van Johnson moet namelijk nog door het parlement geraken. Nu al is duidelijk dat niet iedereen binnen zijn eigen partij op dezelfde lijn zit. En zelfs als het voorstel de horde in het Lagerhuis neemt, botst het wellicht op nog meer weerstand in het Hogerhuis. Die hindernissen verklaren mogelijk waarom het Britse pond tot nader bericht zich niet laat opjagen door de brexitperikelen, tegen de euro althans. EUR/GBP kampeert sedert enkele weken in een enge handelsband tussen 0,84/0,86. Voor het verdere verloop kijken we in eerste instantie uit naar de Bank of England op donderdag. Het sterke arbeidsmarktrapport van deze ochtend legt de centrale bank alvast niets in weg voor een bijkomende renteverhoging.

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Eén zwaluw maakt de lente niet

Eén zwaluw maakt de lente niet

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn