Amerikaanse inflatie zaait spoor van vernieling op obligatiemarkt

De markten: kort op de bal

Tweejaarsrente neemt 3% horde

Flag EU

Het was afgelopen vrijdag niets minder dan een bloedbad op de Amerikaanse obligatiemarkten. Het korte eind van de curve steeg met - hou u vast - meer dan 25 basispunten. De tweejaarsrente sloot voor het eerst sinds 2008 boven de 3%. Lange looptijden deden er eveneens een goede schep bovenop. Voor de tienjaarsrente liep de stijging op tot 11 bpn. Ze sloot de week met een nieuwe cyclische top en komt dicht in de buurt van de 3,26% weerstand (2018-top). De directe aanleiding kwam van de Amerikaanse inflatiecijfers. De lezing voor april vorige maand voedde de hoop dat het ergste mogelijk achter de rug was. Inflatie steeg voor het eerst sinds lang niet verder door, koelde zelfs wat af. De onderliggende maanddynamiek bleef voor de algemene inflatie beperkt op 0,3%. Maar dan kwam mei. Het algemeen prijspeil trok opnieuw hoger, van 8,3% j/j tot 8,6%. Op maandbasis stegen de prijzen met maar liefst 1%. Kerninflatie, gezuiverd voor voeding en energie, vertraagde minder dan verwacht van 6,2% j/j tot 6%. Tot zover de hoop. In een aparte publicatie op vrijdag toonden Amerikaanse consumenten (Universiteit van Michigan enquête) zich steeds bezorgder over de oplopende kosten. Het vertrouwen kelderde tot 50,2. Nooit eerder in de 44-jarige geschiedenis van de indicator was dat lager. Joe Sixpack verwacht inflatie voor het komende jaar op maar liefst 5,4% en vreest dat de lonen onvoldoende zullen groeien om dat te compenseren.

Inflatie is niet alleen een kopzorg voor de consument. Ook de Fed krabt zich in de haren. De centrale bank steekt aanstaande woensdag de koppen bij elkaar. Ze zal de rente in principe met 50 basispunten verhogen tot 1,25/1,50%. Door de onaangename inflatieverrassing zet een deel van de markt plots in op +75 basispunten. De bedoeling is om de beleidsrente zo snel mogelijk naar een neutraal niveau te brengen. Ze schat dat niveau in op ongeveer 2,5%. Hoeveel de centrale bank vervolgens opschuift in monetair restrictief gebied is voer voor debat. De nieuwe individuele rentevoorspellingen (dot plot) kunnen meer inzicht bieden. We verwachten hoe dan ook een uitsluitend op inflatie gefocuste centrale bank. De dollar herstelde de afgelopen dagen op indrukwekkende manier van de mei-dip. Met de agressieve Fed, een mooie rentebuffer en een steeds fragieler economisch/risicoklimaat heeft de greenback behoorlijk wat troeven op zak. EUR/USD test momenteel een tussentijdse steunzone van 1,0472. Een breuk lager effent het pad richting het jaardieptepunt van 1,035.

Amerikaanse tweejaarsrente

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Bank of Canada verrast met renteverhoging

Bank of Canada verrast met renteverhoging

Chinese handelsdata wederom een veeg teken

Chinese handelsdata wederom een veeg teken

Amerikaanse diensten-ISM onder de lat

Amerikaanse diensten-ISM onder de lat

Saudi-Arabië speelt (noodgedwongen) solo slim

Saudi-Arabië speelt (noodgedwongen) solo slim