Tsjechische inflatie stijgt tot 16% op jaarbasis

De markten: kort op de bal

Markt bereidt zich voor op laatste ‘grote’ stap voor nieuwe beleidscomité aantreedt

De inflatie in Tsjechië blijft opwaarts verrassen ondanks de cumulatieve verhoging van de beleidsrente met 550 bpn die de Tsjechische centrale bank (CNB) over de voorbije 12 maanden doorvoerde. De prijzen stegen in mei met 1.8% M/M tot 16.0% J/J (was 14.2% in april). De maandstijging was vooral het gevolg van hogere prijzen voor voeding en niet-alcoholische dranken (3.4% M/M) en nutsvoorzieningen (huisvesting, water elektriciteit, gas, +1.5% M/M), transport (1.6% M/M) en horeca (3.0% M/M).

Het monetaire tijdperk in Tsjechië bevindt zich op een kantelpunt. Recent benoemde Tsjechisch president Milos Zeman een nieuwe voorzitter en drie nieuwe raadsleden voor het beleidscomité van CNB. De nieuwe voorzitter (Alex Michl) is het tegenstander van het tot nu toe gevoerde beleid van agressieve monetaire verkrapping. Ook van de nieuwe raadsleden wordt verwacht dat ze aansturen op een minder strak beleid en ze komen in de plaats van twee haviken die niet werden herbenoemd. Op de volgende CNB vergadering (22 juni) stemt het comité echter nog in zijn oude samenstelling. De markt hield er al rekening mee dat er dan een laatste grote stap kan komen (100/125 bpn) waarna een pauze in de renteverhogingen zou optreden. Dit scenario wint nog aan kracht door de hoge inflatiecijfers voor de maand mei.

De Tsjechische kroon reageert vanmorgen nauwelijks en handelt stabiel in de buurt van EUR/CZK 24.70. Op zich is de nieuwe samenstelling van het beleidscomité geen steun voor de kroon, zeker niet in een context van aanhoudend hoge inflatie en nu ook de rentes in de EMU hoger gaan in anticipatie op de start van de ECB-verhogingscyclus. Anderzijds kan het nieuwe beleidscomité sneller en uitgebreider gebruik zal maken van de grote FX reserves om de interveniëren in de wisselmarkt als de kroon ongewenst zou verzwakken en zo de al hoge inflatie nog zou dreigen te versterken. Samen met de ondertussen riante rentebonus moet de kroon in deze context vrij vlot kunnen standhouden. De zone 24.75/25.00 blijft een belangrijke weerstand (steun voor de kroon). 

Figuur - EUR/CZK: Kroon reageert nauwelijks op hogere inflatie.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Eén zwaluw maakt de lente niet

Eén zwaluw maakt de lente niet

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Amerikaanse consument ziet toekomst steeds somberder in

Amerikaanse consument ziet toekomst steeds somberder in