Europees ondernemersvertrouwen zet 2019 somber in

De markten: kort op de bal

EUR/USD krijgt een tik

Flag EU

Op 2 uitzonderingen na, brokkelde het vertrouwen van de gemiddelde Europese aankoopdirecteur in 2018 continu af. In december schakelde de daling nog een versnelling hoger en tuimelde de algemene (‘composite’) PMI tot het laagste niveau in meer dan 4 jaar (51.1). Maar van een herstel is voorlopig weinig sprake. Het Europees bedrijfsvertrouwen (PMI) start 2019 zoals het 2018 eindigde: in mineur.

De composite PMI zet ook in januari een stapje terug. De indicator valt van 51.1 terug tot 50.7 (het laagste niveau in bijna 5 jaar!). Zowel de dienstensector (50.8) als de verwerkende nijverheid (50.5) schat het economisch klimaat negatiever in. De ondervraagden zien het orderboekje minder snel gevuld en in de verwerkende nijverheid zelfs dalen. Minder werk betekent ook minder (aanwerving van) personeel, dat bovendien de handen vrij heeft om achterstallig werk te verrichten. Het cijfer (> 50) wijst nog steeds op economische expansie, maar de symbolische 50-grens komt wel in het vizier. De Franse en Duitse data (iets vroeger gepubliceerd) kondigden het teleurstellende voor de euro zone eigenlijk al aan. In Frankrijk viel het algemene PMI-vertrouwen terug van 48.7 tot 47.9. De verwerkende nijverheid herstelde lichtjes van 49.7 tot 51.2, maar de dienstensector toonde weinig tekenen van hoop (47.9 komende van 48.7). Duitsland klokte hoger af op 52.1 (51.6 in december), maar belangrijke onderliggende indicatoren (werkgelegenheid en nieuwe orders) voorspellen weinig goeds. Het vertrouwen in de verwerkende nijverheid brokkelde er bovendien af tot net onder de 50-grens (49.9). De belangrijkste redenen voor onzekerheid liggen in internationale handelsspanningen, Brexit, toenemende politieke onzekerheid en aanhoudende zwakte in de autosector (vooral belangrijk voor Duitsland).

De euro kreeg een eerste tik na de Franse cijfers. De eenheidsmunt puurde initieel nieuwe hoop uit Duitsland, maar die bleek ijdel na een tweede lezing en de publicatie van de cijfers voor de brede eurozone. EUR/USD gaat momenteel onder 1.1350 de eerste ECB-beleidsvergadering van het jaar tegemoet. We verwachten weinig wijzigingen aan het beleid, maar houden de oren gespitst voor eventuele commentaren rond de verlenging van de TLTRO’s (langlopende goedkope bankfinanciering). Daarover later meer.

Figuur - EUR/USD teleurgesteld na alweer zwakke PMI's

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.