Tsjechische president benoemt drie nieuwe leden voor CNB beleidscomité

De markten: kort op de bal

Marktrentes en kroon stijgen in afwachting van laatste, grote, CNB-renteverhoging

De Tsjechische president Zeman benoemde vandaag drie nieuwe leden voor het beleidscomité van de Tsjechische centrale bank (CNB). Hij koos voor economisch hoogleraar en voormalig CNB-lid Jan Frait. Hij werd in het verleden alvast getypeerd als een monetaire duif die eerder terughoudend is om de rente agressief te verhogen. Daarnaast benoemde hij Eva Zamrazilova, het hoofd van de Nationale Begrotingsraad en Karin Kubelkova, analiste van de Kamer van Koophandel. Voorbije maand bevorderde hij Alex Michl van CNB-bestuurslid tot gouverneur. Zijn aanstelling werd toen ook al gezien als een zet om het huidige strakke anti-inflatiebeleid van de CNB te temperen. Het vernieuwde beleidscomité zal voor het eerst actief zijn op de vergadering van 4 augustus. Afgezien van de eigenlijke benoemingen is het veelzeggend dat twee uittredende monetaire haviken niet werden herbenoemd voor een tweede termijn.

Misschien ietwat merkwaardig, maar ondanks een naar verwachting groter gewicht van de monetaire duiven in de nieuwe raad van bestuur, trekt de Tsjechische rente vandaag verder aan. De markt gaat er vanuit dat het huidige comité op zijn adieu-vergadering van 22 juni mogelijk nog een laatste stevige rentestap zal zetten. De geldmarkten verdisconteren een verdere verhoging van 100-125 basispunten (vanaf 5,75%). De Tsjechische swaprente stijgt vandaag met 15 tot 20 basispunten over de gehele curve. De Tsjechische kroon sluit een periode van twee weken eerder saaie handel af met een daling van EUR/CZK van 24,75 tot 24,65. Met zo’n eventuele laatste stap wordt hoe dan ook een niveau bereikt dat aanzienlijk moet bijdragen tot het inperken van twee-ronde inflatie-effecten. Bovendien kan ook het nieuwe bestuur de grote voorraad deviezenreserves van de CNB inzetten om een eventuele verzwakking van de kroon af te blokken. 

Figuur - EUR/CZK: kroon stijgt, zij het beperkt, na nieuwe samenstelling van CNB beleidscomité.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Eén zwaluw maakt de lente niet

Eén zwaluw maakt de lente niet

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn