Hongaarse inflatie blijft versnellen

De markten: kort op de bal

MNB heeft weinig manoeuvreerruimte

Eind mei verhoogde de Hongaarse centrale bank (MNB) de beleidsrente voor de 12de vergadering op rij in een langgerekte poging om de inflatie onder controle te krijgen. Ze verlaagde het tempo van 100 basispunten tot 50 basispunten (5.90% voor de basisrente). Hiermee gaf de MNB aan dat ze al heel wat inspanningen heeft geleverd. De inflatiedata voor mei geven vandaag echter aan dat de centrale bank meer dan vroeg genoeg is met haar anticipatie op een eventuele uittopping van de inflatie in de tweede jaarhelft

De Hongaarse algemene inflatie versnelde opnieuw met 1.7% m/m en 10.7% j/j, het hoogste niveau sinds 2001. Het cijfer was iets hoger dan de marktverwachting en te vergelijken met 1.6% m/m en 9.5% j/j in april. De kerninflatie stak ook opnieuw een tandje bij van 1.9% tot 12.2%. De prijsstijgingen dijen verder uit over zowat alle deelgebieden van de economische activiteit. Zo stegen de prijzen voor industriële goederen met 1.5% op maandbasis en 10.7 j/j. Voor de prijzen van (markt)diensten bedroeg de stijging 1.4 m/m en 8.9% j/j. Daarnaast stegen ook de voedselprijzen opnieuw met 3.8% m/m. Bovendien zouden de inflatiecijfers nog hoger zijn zonder een reeks maatregelen van de regering om een aantal gereguleerde prijzen van nutsvoorzieningen via overheidsinterventie te beperken.

Vorige week miste de forint nog op een haar na het historische dieptepunt nabij EUR/HUF 400. Ondanks de minder agressieve aanpak van de MNB kon een breuk voorlopig worden vermeden. De markten trokken zich de voorbije dagen op aan berichten vanuit de regering dat ze orde op zaken wil stellen in de begroting, ook al wordt dit deels gefinancierd door belastingverhogingen op bepaalde bedrijfssectoren. Politici lieten verder verstaan dat er vooruitgang is in de onderhandelingen met Europa wat uiteindelijk kan leiden tot vrijgave van geblokkeerde Europese herstelfondsen. We spreken wel nog in de voorwaardelijke wijs.

Wat betreft de monetaire politiek gaat de markt er vanuit dat de MNB voorlopig nog wel enige tijd zal moeten verder gaan met haar anti-inflatoir beleid. Geldmarktrentes houden nog steeds rekening met een top in de beleidsrente boven 8.0%. Het feit dat de MNB minder geneigd is om de verdere inflatieversnelling nog te beantwoorden met een agressief monetair beleid, maakt de forint kwetsbaar, zeker in een context van hogere rentes in de kernlanden en een eventueel aanhoudend negatief risicosentiment. De forint verliest vandaag opnieuw lichtjes terrein (EUR/HUF 390) . Voorlopig zijn we niet overtuigd dat de munt de juiste kaarten heeft om het herstel van de voorbije week verder te zetten. Een nieuwe test van het EUR/HUF 400 blijft mogelijk. In dat scenario kijken we uit of de MNB haar ‘softere’ aanpak opnieuw zal bijsturen.

Figuur - EUR/HUF: hoge inflatie en een vertraging van de MNB renteverhogingen maken de forint kwetsbaar.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Eén zwaluw maakt de lente niet

Eén zwaluw maakt de lente niet

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn