Payrolls blijven (te) sterk

De markten: kort op de bal

Amerikaanse rentes, en in mindere mate de dollar, stijgen.  

Eerder deze week kwamen er licht verdeelde signalen vanuit de Amerikaanse arbeidsmarkt. De deelindex voor de tewerkstelling in de ISM enquête voor de verwerkende nijverheid suggereerde dat de netto-aanwervingen mogelijk stilvallen (49.6), al speelt de beschikbaarheid van personeel hier natuurlijk ook een rol. Ook volgens de meeting van loonstrookjesverwerker ADP vertraagde de tewerkstellingsgroei in de private sector forser dan verwacht. Anderzijds blijven er meer dan dubbel zoveel vacatures in te vullen dan er werklozen zijn. De payrolls moesten ‘duidelijkheid’ brengen.  

Volgens de officiële data vertraagde de jobgroei nauwelijks in mei. Er gingen opnieuw 390 000 Amerkanen bijkomend aan het werk (319 000 was verwacht). De toename kwam vooral op rekening van private diensten (waaronder transport, horeca, maar ook diensten aan bedrijven). De werkloosheidsgraad, die op een andere statische basis wordt berekend, bleef stabiel op 3.6% (3.5% was verwacht). Toch was dat goed nieuws. Het was immers het resultaat van een min of meer gelijke stijging van de tewerkstelling en van meer mensen die zich aanboden op de arbeidsmarkt. Dit uit zich ook in een stijging van de participatiegraad (62.3%). De loonstijgingen waren marginaal ‘zwakker’ dan verwacht 0.3% m/m en 5.2% j/j. Op één uitzonering na (december) is het wel de achtste maand op rij dat de jaarstijging boven 5.0% afklokt. Ter vergelijking, over de periode 2010 tot de start van de pandemie (februari 2020) was de gemiddelde j/j loonstijging 2.4%. In 2018/februari 2020 schreven we gemiddeld 3.4%. Daar blijven we ver boven.
 
Na de publicatie van het rapport gaan de Amerikaanse rentes tussen 5bpn (2-j) en 8 bpn (30-j) hoger. De markt heeft uit de recente Fed-commentaren begrepen dat er echte afkoeling nodig is zowel in de tewerkstellingsgroei, in de lonen en in de bestedingen alvorens de Fed naar een lager tempo van renteverhogingen kan schakelen. De Amerikaanse economie bevindt zich nog steeds in een staat van oververhitting. De dollar profiteert, zij het beperkt. EUR/USD handelt nabij 1.0725. De Amerikaanse beursfutures stonden al onder druk in de aanloop naar het rapport en die beweging versnelt nog (Nasdaq future -1.4%). (Te) goed nieuws is eigenlijk slecht nieuws omdat het de prijsdruk handhaaft.

Figuur - Amerikaanse 10-j rente nadert opnieuw de kaap van 3.0% na blijvend sterke payrolls.

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Payrolls vs consumentenbevraging

Payrolls vs consumentenbevraging

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt