Sterke ISM versterkt markttrends van de voorbije dagen

De markten: kort op de bal

Markt kan zich voorlopig volledig op inflatiestrijd concentreren

Het Amerikaanse ISM-bedrijfsvertrouwen uit de verwerkende nijverheid was gisteren blikvanger van de dag. De ISM steeg van 55.4 tot 56.1 terwijl de markt uitging van een daling tot 54.5. De indicator bevindt zich al sinds juni 2020 boven het 50-niveau en sinds augustus 2020 boven het 55-niveau wat wijst op sterke (>55) groei (>50) in de exportgerichte sector. Details toonden een sterkere productie (54.2 van 53.6) deels om tegemoet te komen aan de zwellende orderboekjes (55.1 van 53.5) en deels om de inventaris aan te zuiveren (55.9 van 51.6). De werkachterstand liep wel op met een eerste daling van de tewerkstellingscomponent (49.6 van 50.9) sinds november 2020. Toevoer van materiaal (65.7 van 67.2) en van personeel blijft de grootste bekommernis van bedrijven om aan de vraag te voldoen. Die aanbodtekorten blijven langer dan verwacht voor prijsdruk zorgen. De producentenprijsindex zakte weliswaar van 84.6 tot 82.2, maar blijft boven het gemiddelde van de voorbije 6 maanden (79). Bovendien suggereren commentaren van ondervraagde bedrijfsleiders dat de prijsdruk nog kan toenemen de volgende maanden en uiteindelijk ook de vraag (negatief) zal beïnvloeden.

Markten hadden vooral oog voor het hier en nu. De voorbije twee weken sloop wat twijfel in de markt over de vastberadenheid van centrale banken om hun normalisatiecycli door te zetten in een context van groeivertraging later dit jaar. Die twijfel is volledig van de baan. Amerikaanse president Biden maakte duidelijk dat de hoofdverantwoordelijkheid om inflatie in te tomen bij de Fed ligt en dat inflatiebestrijding prioriteit nummer één is ook al komt de groei de volgende maanden onder druk. Amerikaanse geldmarktrentes verdisconteren dit jaar beleidsrenteverhogingen met 50 basispunten in juni, juli en september en met 25 basispunten in november en december. Risico’s liggen nog steeds in de richting van sneller en meer.

De Amerikaanse rentes stegen gisteren tot 10 basispunten op een looptijd van 5 jaar. De beurzen hadden het opnieuw lastig en verloren 0.5% tot 0.75%. De dollar genoot van de rentesteun. EUR/USD daalde van 1.0720 voor de ISM richting niveaus van 1.0660 momenteel. Vandaag en morgen volgen nog meer Amerikaanse cijfers met het arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP, het officiële banenrapport (payrolls) en de ISM-vertrouwensindicator uit de dienstensector. 

Figuur -

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Eén zwaluw maakt de lente niet

Eén zwaluw maakt de lente niet

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn