Norges bank houdt voet bij stuk: renteverhoging in maart

De markten: kort op de bal

Noorse kroon wint marginaal terrein; EUR/NOK test jaardieptepunt

De Noorse centrale bank hield de beleidsrente zoals verwacht ongewijzigd op 0.75%. De Noorse monetaire kalender bestaat uit 4 cruciale vergaderingen en 4 minder belangrijke opvolgvergaderingen. Die van vandaag valt in de laatste categorie. In een uiterst kort communiqué bevestigt de Norges bank de beleidslijnen die ze in december uitzette. Er waren twee korte vermeldingen voor iets zwakker dan verwachte globale groei en iets hoger dan voorziene Noorse inflatie. De Norges Bank wijkt naar alle waarschijnlijkheid dus niet af van haar plan om de beleidsrente op 21 maart een tweede keer deze cyclus te verhogen, van 0.75% tot 1%. De twee basisargumenten voor die actie zijn een binnenlandse economie nabij een normale capaciteitsbezetting en onderliggende inflatie kortbij de inflatiedoelstelling. In december schatte de Norges Bank dat de rente na Q1 2019 gradueel verder zou stijgen van 1% tot 2% tegen 2021.

De Noorse kroon wint vandaag beperkt terrein. Tegen de achtergrond van (vrees voor) een globale groeivertraging, plaatsten sommige investeerders ook vraagtekens bij de Noorse centrale bank. Dat bleek niet nodig. EUR/NOK test de jaardieptepunten iets boven 9.70. Eerder vandaag daalde de Noorse werkloosheidsgraad onverwacht van 4% tot 3.8%.

 

EUR/NOK test jaardieptepunt. Norges Bank houdt voet bij stuk en stuurt aan op renteverhoging in maart

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.