Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

De markten: kort op de bal

EUR/GBP test cruciale 0.86-weerstand

vlagecUK

De Britse economie groeide in het eerste kwartaal met 0.8% kw/kw. Dat is een vertraging tov eind vorig jaar (1.3% kw/kw) en beneden de marktverwachting (1% kw/kw). Details toonden een gemengd beeld. De consumptie hield stand op 0.6% kw/kw. Bruto-investeringen namen onverwacht toe met 5.4% kw/kw. De stijging kwam echter vooral op conto van de overheid (+23.6% kw/kw; vooral gebouwen). Investering in transport (-9.4% kw/kw) en bedrijfsinvesteringen (-0.5% kw/kw en nog steeds 9.1% beneden het pre-Covidniveau) vielen terug. Het Britse handelstekort bereikte een record in het 1e kwartaal (5.3% van het BBP). Sterke consumptie vertaalde zich in een toename van de importvolumes met 9.3% kw/kw terwijl exportvolumes met 4.9% kw/kw daalden.

Het jammere van de zaak is dat de Britse consument en de overheid de groei in het eerste kwartaal overeind hielden. Vooral omdat die consument begin april een verdubbeling van de energieprijzen om de oren kreeg. In oktober staat eenzelfde rekening te wachten. Voeg daar een structureel inflatiepeil van 5.7% j/j in april bij, en van de koopkracht van de Britse consument blijft niets meer over. Vorige week uitte zich dat al in pessimistische groeivooruitzichten door de Bank of England: negatieve groei in het laatste kwartaal van dit jaar en amper groei op jaarbasis in 2023 (-0.25%) en 2024 (0.25%).

Het Britse pond is kind van de rekening. EUR/GBP stijgt vanochtend boven het 0.86-weerstandsniveau uit. Bij een volgehouden breuk breekt het muntenpaar uit elk mogelijk neerwaarts trendkanaal/driehoeksformatie uit sinds de Covid-opsprong. Eerste weerstand bevindt zich op 0.8699 (38% herstel) tot 0.8721 (april 2021 top). Daarna volgt meteen 0.8852 (50% herstel) tot 0.8864 (neklijn vorige driedubbele topformatie). Behalve de relatieve groeidynamiek wegen algemene risicoaversie, brexitkopzorgen en de twijfelende Bank of England (net wanneer de ECB de normalisatiekaart trekt) op de Britse munt.

EUR/GBP test cruciale 0.86-niveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek