Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

De markten: kort op de bal

CZK en CZK-rentes zakken 

Flag Czech Republic

Vandaag heeft de Tsjechische president Milos Zeman Ales Michl officieel benoemd tot de volgende gouverneur van de Tsjechische Nationale Bank, als opvolger van Jiri Rusnok, wiens termijn eind juni afloopt. Michl stond al bekend als een ultra-duif omdat hij zich verzette tegen de cyclus van renteverhogingen die de CNB in juni vorig jaar startte en die de beleidsrente op dit moment op 5,75% bracht. Michl herhaalde dat hij de inflatie wil terugbrengen tot 2,0% van een verwachte piek van 15% in de zomer. Hij verwacht dat dit proces twee jaar kan duren. Maar omdat hij de huidige inflatie vooral ziet als een gevolg van externe factoren/energieprijzen, ziet hij nog hogere rentes niet als een oplossing. Hij herhaalde dat hij stabiliteit zal voorstellen op de eerste vergadering die hij in de zomer zal leiden (besluit augustus 04). De CNB heeft echter nog een vergadering op 22 juni waar zij zal beslissen over verdere renteverhogingen in de huidige samenstelling. Zeman moet ook nog beslissen over de herbenoeming van twee andere bestuursleden die voor renteverhogingen stemden (Benda, Nidetzky). De Tsjechische tweejaarsswaprente daalde vandaag met meer dan 20 basispunten tot 6,12%. De kroon hervatte de downmove die begon nadat vorige week de eerste geruchten over de benoeming van MIchl naar buiten kwamen. EUR/CZK springt van de 25.00 zone naar momenteel 25.30.

EUR/CZK veert op na aanstelling nieuwe CNB-gouverneur

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

Japanse economie groeit sneller dan verwacht

Japanse economie groeit sneller dan verwacht

Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport

Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport

Turkse verkiezingen gaan allicht tweede ronde in

Turkse verkiezingen gaan allicht tweede ronde in