Wat als …

De markten: kort op de bal

… de ECB in JUNI de rente verhoogt?!

Flag EU

Oostenrijks ECB-lid Holzmann vertelde gisterenavond dat er op de volgende beleidsvergadering op 9 juni stevig gediscussieerd zal worden over renteverhogingen. Belangrijker: hij suggereerde dat het misschien niet alleen bij praten blijft. Holzmann is een uitgesproken monetaire havik die inflatiebestrijding prioriteert boven groei. Zijn uitlatingen reflecteren allicht niet de visie van het voltallige comité. We bestempelden zijn scenario als “niet waarschijnlijk maar zeker op te volgen”. Dat moeten we al meteen opwaarderen. Villeroy, lid van het meer neutrale tot softe kamp en een zwaargewicht in de besluitvorming, wil de start van een opwaartse rentecyclus op “een van de volgende beleidsvergaderingen” niet uitsluiten. Het kan dus perfect in juni. Zijn opmerkingen over de euro zetten dat scenario kracht bij. Villeroy zegt dat een te zwakke euro nefast is voor het bereiken van de inflatiedoelstelling. EUR/USD noteert aan het laagste niveau in meer dan vijf jaar en riskeert richting 1,0341 te tuimelen bij een zoveelste uitstel/zwaktebod van de ECB op 9 juni. Dat is het laagtepunt bereikt in 2017 en evenaart de niveaus enkel nog gezien in 2003. De eenheidsmunt heeft de commentaar van Villeroy alvast gezien. EUR/USD ruilde dagdieptepunten voor -toppen. Volgende week geeft ECB-voorzitster Lagarde een speech in het Sloveense Ljubljana. Het thema leunt niet meteen aan tegen monetair beleid, maar hou toch maar rekening met eventueel off-script commentaar. Zou het dan echt?

EUR/USD vangt geruchten voor juni-vergadering op

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Rust van korte duur

Rust van korte duur

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%