CNB trekt rente op tot 5,75%

De markten: kort op de bal

Inflatierisico’s zijn niet langer unidirectioneel

Oops, Czechs did it again. De Tsjechische centrale bank (CNB) trok gisteren de rente forser op dan verwacht. Er komen 75 ipv 50 bpn bij tot 5,75%. Het is niet de eerste keer dat ze in haar beleidsbeslissing afwijkt van recente toespraken door poster boys gouverneur Rusnok of vicegouverneur Nidetzky. De beleidsrente staat vandaag op het hoogste niveau in 23 jaar. En de CNB denkt dat ze die op de komende vergaderingen nog voort zal verhogen om torenhoge inflatie in te tomen.

De CNB werd gisteren bijgestaan door nieuwe macro-economische voorspellingen. Ze werkte voor de gelegenheid niet met één maar twee scenario’s. In het basisscenario loopt de inflatie veel forser op dan ze in februari verwachtte: tot 15% in juni dit jaar. Die koelt vervolgens af om in de tweede jaarhelft van 2023 nabij de 2%-doelstelling (+/- 1 ppt tolerantiemarge) te landen. Dit is het gevolg van (een verhoopte) beterschap van de globale context (aflatende druk op grondstofprijzen en herstel van de productiekettingen) en van een afkoelende economie/arbeidsmarkt in het binnenland. Voor dat laatste zorgt de CNB zelf d.m.v. een agressieve verstrakkingscyclus. Ze laat zich daarin doorgaans leiden door wat het basismodel vooropstelt. Daarin zou ze, om de doelstelling in 2023 te bereiken, de rente tegen eind kw2 ongeveer tot 8% moeten optrekken. Maar dat vindt de CNB precies té. Ze vreest voor de impact daarvan op de groei: dan krimpt die in de tweede jaarhelft dit jaar door een terugval in consumptie, investeringen en export. De technische bollebozen keerden terug naar de tekentafel. Ze creëerden een alternatief scenario waarin abstractie werd gemaakt van de extern gedreven inflatie. De beleidsrente hoeft dan niet veel hoger meer (<6%) om inflatie tegen 2024 richting doelstelling te brengen. Maar de cruciale randvoorwaarde bij het alternatieve scenario is dat de inflatieverwachtingen ook in dat geval verankerd blijven. En daar gelooft de CNB geen snars van. In de beslissing van gisteren trok ze de rente daarom iets hoger dan wat scenario B vooropstelt.

De CNB koos dus voor een middenweg en dat is atypisch voor de notoir orthodoxe centrale bank. Het zijn de tekenen des tijds die veel van haar collega’s herkennen: hoge inflatie maar een afzwakkend economisch momentum. Dat vertaalt zich ook in een opmerkelijke wijziging in de officiële communicatie. De inflatierisico’s zijn substantieel maar niet langer unidirectioneel. Pleit voor nog hogere inflatie: alsnog doorstijgende grondstofprijzen, ontkoppelde inflatieverwachtingen met een loonprijsspiraal als resultaat. Pleit in de tegenstelde richting: een groter dan verwachte negatieve impact van de Oekraïense oorlog op de binnenlandse vraag. Hoe dan ook is de rentecyclus kortbij maar nog niet op z’n eind. De Tsjechische geldmarktrentes trokken gisteren stevig hoger en verdisconteren de piek op ongeveer 6,5%. De Tsjechische kroon verstevigde aanvankelijk tot EUR/CZK 24,50. Door de scherpe risk-off (beurzen in de VS tot -5%) bleef de uiteindelijke winst beperkt tot EUR/CZK 24,58.

EUR/CZK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur